نماد سایت مجله آنلاین

سویه‌های مختلف کرونا علائم کووید طولانی‌مدت متفاوتی دارند

سویه‌های مختلف کرونا علائم کووید طولانی‌مدت متفاوتی دارند

اقسنا / خراسان رضوي بر اساس تحقیقاتی که در کنگره میکروبیولوژی بالینی و بیماری های عفونی اروپا در ماه آوریل ارائه خواهد شد، علائم کووید طولانیمدت بر اساس سویه های ویروسی که فرد به آن مبتلا می شود ممکن است متفاوت باشد.

به نقل از نیوز، دلایل تحلیل داده های 428 بیمار را که به دلیل کووید -19 در بیمارستان بستری شده بودند و بعد از آن در یک سرویس سرپایی کوید در بیمارستان دانشگاه کارگی ایتالیا در فاصله ژوئن 2020 تا ژوئن 2021 تحت درمان قرار گرفتند، تجزیه و تحلیل کردند. از این بیماران 59 درصد مرد بودند و میانگین سنی 64 سال بودند.

از بین بیماران، 76 درصد کمتر از یک کووید -19 علامت ادامه را گزارش کرده اند. مغزی (13 درصد) بود.

ها

عناصر قابل توجه تنگی نفس، درد و درد عضلانی، بیخوابی، مه مغزی، بیماری در بیماری در بین بیمارانی که غالباً نوعی آلفا هستند (ژانویه تا آوریل 2021) به این ویروس مبتلا شده اند در مقایسه با عوامل اصلی اصلی بیماری. بود، بيق يتر قد.از سوق دقگر، از

علاوه بر این، یک تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل چند متغیره که عوامل خاصی را با افزایش نشان می دهد به نشانه هایی که از جمله استفاده از داروهای سرکوب کننده سیستم، زن و افزایش استفاده از دستگاه های ایمنی مرتبط هستند.

شایان ذکر است، بیماران مبتلا به مواردی از نوع 2 خطر به کووید طولانیمدت کمتری دارند، بیشتر افرادی را که مطالعه می کنند برای کشف این غیرنظاره ها نیاز دارند.

به گفته ها، اقن اولقن باراستکه علائم يولانق

میشل اسپینیچی، یکی از محققان این تحقیق از دانشگاه فلورانس اظهار داشت: «بسیاری از علائم گزارش شده در این مطالعه درباره تحقیق در مورد قرار گرفته است اما این اولین بار است که با انواع مختلف کووید -19 می‌شود طول طول عمر و بیماری‌های مختلف را در بر می‌گیرد. ما

به گفته آرون گلات، رئیس بیماریهای عفونی در کوه سینا ناسائوی جنوبی که در این مطالعه شرکت نکرده بود، منطقی است که بر اساس سویه، تفاوت در علائم طولانیمدت کوید را شاهد باشیم.

گلات گفت:.. کاملا واضح است که سویه های مختلف ویژگی های متفاوتی مشخص است که برخی از آنها مسریتر هستند و برخی از آنها می توانند باعث بیماری شدیدتر شوند به همین ترتیب، برخی از آن ها بیشتر به گروه های سنی مختلف می توانند بنابراین، جای تعجب دارند. نقست که ممکن است استدر کوید یولانی

با این حال، مطالعات مطالعات متعددی را برای خود تأیید می‌کنند، از جمله طراحی مشاهده‌های آن نمی‌تواند دلیل و نتیجه‌ای را اثبات کند و این حقیقت را که آنها نمی‌توانند تأیید کنند که کدام یک از این ویروس‌ها باعث ایجاد بیماری‌ها می‌شوند.

اطلاعات پ0064ام

خروج از نسخه موبایل