مجله هنری و فرهنگ

هنرمندان قشر مظلوم و کم درآمد جامعه‌اند

به گزارش شفاف، «سید مجید پوراحمدی» اعتبار صندوق اعتباری هنر گفت: چهل و پنج هزار نفر از بیمه تامین اجتماعی و همچنین سی و شش هزار نفر از بیمه تکمیلی بهره مند شدند و حدود دو هزار و 639 نفر مستمری دریافت این صندوق هستند. از 70 درصد هزینه بیمه تکمیلی رای اعتباری هنر تامین می شود.

وی افزود: برخی در صدد تأثیر بر تصمیم مجلس برای عده ای از معافیت مالیاتی هنرمندان هستند، در حالی که بسیاری از این قشر درآمدی را دارند و واقعاً امکان دریافت مالیات از آنها میسر نیست همه در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عزم و اراده. جدي

پوراحمدی با تاکید بر این نکته که هنرمندان فقط عده‌های سلبریتی و بازیگران مشهور مشهور، اضافه می‌کنند: تعداد زیادی از این افراد جزو افرادی هستند که توانایی پرداخت همان حداقلی را دارند که باید به عنوان سهم بپردازند را در هنر اعتباری به عنوان ارتباط بین هنرمندان ندارند. ، به خوبی تشخیص می دهیم که بسیاری از اعضای ما را در مورد نیازهای معیشت خود دچار مشکل می کنند آنگاه چگونه قادرخواهند بود که پرداخت کنند.

وی ادامه داد: اهالی هنر و هنرمندان از نظر درآمدی و در سطح حداقل های ممکن قرار دارند از این رو نیاز دارند تا دست به دست هم بدهند برای حمایت از همه جانبه از این قشر فرهیخته و تلاشگر به هر طریق ممکن هرکدام در جایگاه خود کمک و مساعدت دارند. نمائیم م.

اعتبار صندوق اعتباری هنر در بخش دیگری از سخنان خود به مثابه و بروز ویروس منحوس در ایران و اکثر کشورهای جهان اشاره کرد و گفت: حوزه فرهنگ، هنر و رسانه و اهالی آنها به سایر بخش ها به نوعی از ضرر و زیان مالی منجر می شوند. تعطیلی های طولانی بینصیب نماندند تا جایی که بسیاری از کسب و کارهای این حوزه حتی ورشکست، تعطیل و یا نیمه تعطیل شده و یا برخی از بازارها با بازار فروش و تولید می شوند.

پوراحمدی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم از همان ابتدایی قبول مسئولیت با عزم و اراده جدی دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد میدان شده و تمام تلاش را به کار بسته تا خود حامی و پشتیبان اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه در اقن اوضاع آقفته باقند.

وی ادامه: با تلاش وزیر فرهنگ و ارشاد، دولت سیزدهم با ارائه پیشنهادات اسلامی و ارائه بسته های حمایتی به اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه ادعا کرده و از اول دی ماه سال جاری این حمایت را از حمایت مالی و تسهیلات آغاز می کند. تااردق به شت ماه سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در این میان با حمایت و نظر مساعد دولت مردمی کمک های خوبی برای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در نظر گرفته شده و به افراد واجد شرایط ارائه می شود.

مدیر عامل اعتباری هنر به عنوان مثال به درنظر گرفتن و ارائه بسته حمایتی 500 میلیارد تومانی دولت برای اصحاب فرهنگ مردمی، هنر و رسانه آسیب دیده از حوادث و به عنوان ها به این قشر فرهیخته اشاره کرد و گفت: این میزان حدود 350 میلیارد تومان است. بلاعوض و مابقی در قالب خط اعتباری برای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در نظر گرفته شده است. هنرمندان خواهند regsvrد.

پوراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاشهای محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین همراهی و همکاری اعضای شورای اسلامی در مورد معافیت مالیاتی هنرمندان افزود: مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع تشخیص وضعیت هنرمندان در سطوح کشور از اقن از نظر این است که چه و ضعیتق از نظر معیق ​​تی، درآمدق و اقتغال دارند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حمایت از مردمی که تاکید می کند «باید حمایت کنیم تا ایران قوی بوده باشم»، گفت: دولت سیزدهم همچنین در ادامه این شعار تاکید دارد، ایران قوی از هنرمندان و مردم قوی تشکیل می شود که قشری می شود. از آسیب جامعه، وظیفه دولت است که از آنها حمایت کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه چه تعداد افراد این جامعه مرجع بزرگ هستند، گفت: اظهارنظر من نظر کارشناسی است چرا که در مراجعه به تعداد زیادی از پیشکسوتان به ما متوجه می شویم که چه وضعیتی دارند.

صندوق‌های اعتباری هنر در عین حال افزود: در جامعه احساس می‌کنند این افراد از یک سطح درآمدی بسیار بالاتر از افراد هنرمند با درآمد بالا یک هستند که شاید تعدادشان به انگشتان دست هم نرسند و احتمالاً یک یا چند درصد ناچیزی در جامعه و. فره نگ و هنر نباقند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باطاکید بر این اساس، اراده و عزمی جدی وجود دارد تا این اتفاق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معافیت مالیاتی هنرمندان اتفاق بیفتد، گفت: امیدواریم تلاش ها به نتیجه برسد و این حداقل حمایت ها توسط دولت مردمی باشد.

بنابراین گزارشهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه 1401 در بخش درآمدی با حذف «فعالیتهای هنری موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم» از بندهای ق 6 بودجه که میگوید «معارف مالی فعالیتهای مربوط به انتشار کمک درسی و. اتوبوس

جمعی از هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر به درنظر گرفتن مالیات برای فعالیت های هنری در گزارش بودجه تلفیق 1401 انتقاداتی را مطرح کردند که محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرح اولیه و بیان موضوع اخذ مالیات از هنرمندان، با جدیت پیگیر موضوع شدند. ¿

دکمه بازگشت به بالا