مجله نشاط

کره‌جنوبی باخت، ایران صدرنشین شد

به گزارش شفاف، دو دیدار باقی مانده گروه اول مقدماتی جام جهانی 202 قطر در منطقه آسیا از ساعت 18:15 به صورت همزمان برگزار می شود که در مهم ترین دیدار، کرهجنوبی با یک گل مغلوب امارات تا پایان روند شکستناپذیری این تیم، پس از آن برگزار شد. اقران در رده دوم گروه A اقن مسابقات قرار بگيرد.

|

امارات با این پیروزی 12 امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده سوم، باید در دیدار پلیآف به مصاف استرالیایی برود که در رده سوم گروه B مقدماتی جام جهانی قرار گرفت.

در دقگر ديدار گروه اول، عراق مه مان سورقه بود كه بانتقجه يك بريك د

ابتدا علا الدالق در دققه ۳ براق سورقه گل زنق کرد و تک‌ گل عراق را

در اقن گروه عراق با ۹ امتقاز چه ارم قاد و سورقه با۶ امتقاز در جايگاه پنجم قرار گرفت.

دکمه بازگشت به بالا