مجله تندرستی

اتباع خارجی ۹ ماه تا ۳۰ سال تحت پوشش واکسیناسیون سرخک قرار می‌گیرند

اقسنا / خراسان رضوي مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به بیماری بیماری سرخک در کشور در نظر دارید تا جمعیت غیرایرانی گروه سنی 9 ماهه تا 30 ساله را تحت پوشش واکسیناسیون سرخک قرار دهید.

دکتر محمدمهدی گویا در نشستی با معاونت بهداشت از دانشگاه های علوم پزشکی کشور که با موضوع برنامه ریزی برای ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت مهاجر و پناهنده برگزار می شود، اظهار کرد: بیماری سرخک یک بیماری بیماری بوده که از طریق دستگاه تنفسی منتقل می شود و مردم بیشتر این بیماری را دارند. ب0054 مارق را به جهت بثورات جلدق آن مقت رگسورن اسند.

وی با اشاره به سرخک در همسایه شرقی گفت: سرخک در کشور ما از سال 1396 حذف شده و از آن زمان می شود موارد مثبتی را به سرخک در ایران نداشت و نمی خواستم که مجدداً این بیماری در کشورمان طغیان باشد؛ اما با توجه به سرایت. شدید این بیماری عفونی در بین جامعه نباید اجازه تکثیر و انتشار آن را که در برخی از واقعیات به ایجاد عوارض شدیدی مانند دستگاه تنفسی و حتی مرگ بدهیم می شود.

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: به طور معمول بیماران مبتلا به سرخک غیرایرانیها بودند و این نگرانی بابت انتقال این بیماری به ساکنین کشور توسط پناهندگان وارد شده به ایران و یا مهاجرین وجود دارد.

گویا با بیان اینکه همه گروه های سنی و جنسی در معرض خطر قرار دارند به بیماری سرخک قرار دارند، تنها می گویند: اینگونه نیست که بگوییم این بیماری در یک سن و جنس خاص شایع است، اما بیشتر مبتلایان در سنین زیر 30 سال هستند، البته این موضوع بستگق به سابقه واکسين اسقون اين گروه سنق

به گزارش وبدا، وی اضافه کرد: در زمستان گذشته یک میلیون و 200 هزار کودک 9 ماهه تا 7 ساله جنوب شرق کشور تحت پوشش واکسن سرخک قرار گرفته و در مناطق سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان از حاشیه امن خوبی از این جهت. حاضر هستم.

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ذکر این نکته که در حال حاضر به طور جدی در حال دنبال کردن بحث واکسیناسیون سرخک در جمعیت غیرایرانی هستیم تا اگر کسی در گروه هدف 9 ماهه تا 30 سال واکسن دریافت هرچه سریعتر واکسینه کرد. می شوند، برخی از افراد گروه هدف و اکسیناسیون سرخک جزو گروه هدف واکسیناسیون هم هستند، اما این دو واکسن نیازمند فاصله زمانی هستند و می توانند دریافت کنند هر دو واکسن را داشته باشند و این مهم را در خصوص واکسن فلج اطفال هم صدق می کند. هقچگونه محدوديتي ندارد.

همچنین در این جلسه دکتر سیدجواد حسینی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: با توجه به وضعیت موجود در برخی از همسایه های شرقی کشور در بیماری بیماری سرخک در نظر تا جمعیت غیرایرانی گروه سنی 9 ماه تا 30 سال حوزه تحت پوشش دانشگاه قرار دارد. پزشکی مشهد و همچنین افراد در همین گروه سنی که از طریق مرزهای زمینی و هوایی وارد کشور می شوند را تحت پوشش واکسیناسیون سرخک علوم قرار می دهند.

وی مشخص کرد: پس از این جلسه و از ابتدای اردیبهشت امسال برنامه ویژه واکسیناسیون سرخک در گروه های سنی هدف در پایگاه های ثابت و سیار آغاز می شود تا در مدت زمان کوتاهی این گروه های سنی را تحت پوشش واکسن سرخک قرار دهد و از آسیب های ناشی از آسیب های ناشی از آن بگذرد. اقن بیمارق به ‌دور باقیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در خراسان رضوی در زمینه بیماری هم در وضعیت بهتری نسبت به سایر استان های کشور قرار گرفته است و در برخی روزها نیز آمار صفر صفر را در آمار فوتی های روزانه در این استان ها ثبت کنید، بررسی کنید: آخرین آمارهای آماری به ثبت رسیده به نظرها، مراجعات، سرپایی ها، تختی ها، فوتی های پلیسی به جزییات بستری در سایر موارد کاهش آماری بود.

حسینی افزود: در بحث واکسیناسیون انجام شده در خراسان رضوی و حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد آخرین آمار بهگونهای بوده است که در گروههای سنی هدف 98 درصد دوز اول، 87 درصد دوز دوم و 38 درصد دوز سوم را دریافت کرده است. اول و دوم از وضعیت قابل قبولی هستیم و بالاتر از کشوری قرار داریم، اما آمار در دوز سوم مناسب نیست و از کشوری پایینتر هستیم.

وی بیان کرد: در میان غیرایرانی های حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد که تعداد 33 نفر بوده، 30 درصد این افراد دوز هزار و دوم واکسن را دریافت کرده اند.

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا