مجله تندرستی

ارتباط بیماری‌های قلبی با گروه خونی

به شفاف، تعداد زیادی از مطالعات و گزارش‌های تحقیقات پزشکی اخیراً بر روی گروه‌های خونی و ارتباط آنها با ویژگی‌های فردی و سلامت عمومی منتشر شده و در واقع نتایج شگفت‌انگیزی رسیده است که گروه خونی نقش اصلی را در سلامت عمومی ایفا می‌کند.

آخرين آن

گروه خونق و بقمارق قلبي

بر اساس آن چه وب سایت cnet منتشر کرده است، انجمن قلب آمریکا فاش کرده است که افراد دارای گروه خونی A، B یا نوع AB در مقایسه با افراد دارای نوع O، بیشتر در معرض حمله قلبی یا نارسایی قلبی هستند.

افزایش خطر کم است (طبق یک مطالعه بزرگ، نوع A یا B خطر حمله قلبی 8% و خطر نارسایی قلبی 10% افزایش میابد)؛ اما تفاوت در میزان لخته خون بسیار بیشتر است.

جزئقات میال عه

گروههای خونی A و B در همان مطالعه، 51 درصد بیشتر در معرض ترومبوز قرار گرفتند و 47 درصد بیشتر در معرض آمبولی ریه بودند.

دلقل اقن افزایق ی

گروه‌های خونی A و B ممکن است باعث «انداد» یا «ضخیم شدن» شود.

توجه: قبل از انجام قا دنب الکردن اقن روق درماني

منبع: باقگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا