مجله تندرستی

ارتباط گروه خونی با رژیم غذایی؛ باوری علمی یا توصیه‌ای مخرب؟

متخصص تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این مطلب که بر اساس گروههای خونی، مصرف یا عدم مصرف مصرف هیچ ماده غذایی توصیه نمی شود، هشدار داد: باید به حفظ سلامت بدن، گروه خاصی از مواد غذایی حذف شود. مقکلات فراوان را در پق خواهد کرد.

به گزارش مجله آنلاین، دکتر تیرنگ نیستانی با این سوال که آیا می شود برای یک کودک سه ساله هم برای طرح این گروه خونی A یا B، برخی از مواد غذایی را منع کرد هشدار داد:؟ ندارند و بدون regsvrک دراز مدت مقاطع آسيب جدق به بدن وارد کنند.

وی با اشاره به این که پیروی از رژیم های غذایی هرگز نباید بر اساس نظر یا باور افراد توصیه و تجویز شود، اظهار کرد: به طور کلی طب و علوم پزشکی باید بر اساس شواهد علمی باشد.

دی

توقیه های

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این توصیه های غیر علمی برخی افراد برای پیروی از رژیم های غذایی با توجه به خونی خاص می توانند به ضرر تمام شود، نظران کرد: زمانی که از گروه های خونی صحبت می کنند این موضوع را انجام دهند. دوران کودکق نیز گره مق

رژيم بر اساس گروههاي

متخصص تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: مشکلاتی که رژیم غذایی بر اساس گروه های خونی، برای افراد ایجاد می کنند در گروه های خاص، کودکان، سالمندان و افراد با بیماری های زمین های می توانند بیشتر حادتر باشند.

وی با بیان این که اساسا تامین نیازهای تغذیه بدن با ریز مغذی ها و درشت مغذی ها مسائل بسیار مهم است، تاکید کرد: گروه های تخصصی برای تصمیم گیری علمی تصمیم گیری می کنند که کودکان و یا بزرگسالان به چه میزان و چه گروه هایی به مواد غذایی می رسند. نقاز دارد.

گروه اق

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاهیان گفت: مواد غذایی که از کودکی تا بزرگی مصرف می‌کنند در طول مدت مصرف خود را می‌دهند و به طور قطعی گروه‌های خونی را نشان می‌دهند یا من مصرف مواد غذایی هیچ نقشی ندارند.

نیستانی با یادآوری این است که بر اساس گروههای خونی، مصرف یا عدم مصرف ماده غذایی هیچ توصیه ای نمی شود، هشدارداد: به بهانه حفظ سلامت بدن، گروه خاصی از مواد غذایی حذف می شود، در مدت زمان مشکلات فراوانی را در پی خواهد داشت.

محدود کردن برخق گروه ‌ه اق غذاقي

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: مطالعات جمعیتی و شواهد علمی ثابت شده است که مقدار زیادی وجود دارد که عدم مصرف گروهی از مواد غذایی به ویژه لبنیات افراد را با مخاطرات متعددی مانند مشکلات استخوانی ایجاد خواهد کرد.

یکی از اعضای دانشگاه علمی با بیان این مطلب که با نظر پزشک لازم است مصرف برخی از گروه های غذایی محدود شود، برای جبران این درمان، داروهای مکمل تجویز می شود، گفت: این موارد با رژیم های خودسران هایی که بر اساس گروه های خونی گرفته می شود، کاملا متفاوت است. ..

نقستاني اضافه كرد: رژيم خيرات

سلامت بر علم استوار است نه باور regsvr خقي

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با انتقاد از رفتارهایی که با هدف سلامت توصیه به پیروی از رژیم های غذایی وابسته به گروه خونی می سازند، افزود: این موضوع بدن که انسان برای حفظ سلامت به گروه هایی از مواد غذایی نیاز دارد به اعتقاد یا اعتقاد دارد. باور اقن نظر غیرکار قناسانه نقست بلکه باید تمام اقناع علم و ثابت قلمق و ثابت قلمق و ثابت قلمق

14

استاد دانشگاه پزشکی شهیدبهشتی با یادآوری این موضوع که ادعای علمی نیاز به شواهد علمی معتبر دارد، توضیح داد: نتیجه تحقیقات در موضوعات مربوط به سلامت و تغذیه باید به تایید سازمان بهداشت جهانی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور، انجمن تغذیه ایران و یا سایر مجامع باشد. علمق و بین المللی

بنابر اعلام روابط عمومی علوم پزشکی شهید بهشتی، نیستانی با بیان تغذیه، رژیم غذایی و به طور کلی امور مربوط به افراد هرگز مسائل فردی نیست، تاکید: براق جمعيت عمومي استفاده regsvrud.

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا