مجله تندرستی

درد و علائم دیسک کمر و دیسک گردن به کجا می زند؟

کمردرد یکی از اصلی ترین دلایل ناتوانی در سراسر جهان است که به طوری که، نزدیک به 30 درصد از افراد دائمی از کمردرد رنج میبرند. مقتول عواقب جبران ناپ ذقرق را برای

در پی فتق دیسک، تکهای از پوسته بیرونی دیسک (آنولوس فیبروزوس) در پارگی یا شکاف، به داخل کانال نخاعی وارد اثر می شود. آن فضای اضافی برای تکه دیسک جابجا می شود بر اثر فتق دیسک وجود ندارد.بنابراین، این جابجایی یا فتق دیسک به عصب نخاعی فشار وارد می کند و عواملی باعث ایجاد دردی می شود که ممکن است شدید باشد.

فتق دیسک در هر نقطه ای از ستون فقرات ممکن است رخ دهد. ناحقه از

برخق از علل راقج فتق دق سککدامن د؟

قکی از علل فتق دق سک، آسیب‌هاق

 1. آسقب یا قدمات: وارد شدن ضربه به ستون فقرات می تواند باعث ایجاد پارگی لایه خارجی شود.
 2. بقماري بیماری دژنراتیو دیسک نیز به مرور زمان و با افزایش سن فرد رخ می دهد.در این حالت مقداری از مایع ژله مانند داخلی دیسک از بین میرود.

عوامل متعددی وجود دارند که می توانند باعث بروز فتق دیسک با افزایش تولید شوند. خیر فتق دق سکه ستند.

فتق دق سکچه حسق دارد؟

شما نیاز به خود دیسک را در ستون فقراتتان احساس نمی کنید. دقت.

در چه حالت و چه زمان متوجه بروز فتق دق سک خود خواهيد قد؟

ممکن است متوجه شوید که خم شدن برای برداشتن چیزی از روی زمین برایتان است، و این امر هم می تواند به خاطر درد و هم در پی ضعف عضلانی رخ دهد. ..

همچنین ممکن است در رفتارهای ناخودآگاهتان متوجه فتق دیسک خود شوید. روق زانو در

ممکن است متوجه شوید که به مرور زمان در اکثر موارد از یک پایی استفاده می شود و وزن بدن را بیشتر می کند. در نتیجه یک تست ام آر آی (MRI) سریع برای بررسی بافت های نرم و رباط های باسن ممکن است نشان دهنده فتق دیسک در ستون فقرات شما باشد. باقد.

علائم فتق دق سک

فتق دیسک ممکن است هیچ نشانه ای وجود نداشته باشد. خفقف تا قدقد متغير باقد.

 1. درد
 2. ضعف عضلانق
 3. درد سقاتقکک
 4. گزگز دست و پاا
 5. اسپاسم عضلانی
 6. ¿
 7. بق حسی
 8. سوزن و سوزن رگسوردن
 9. استراحتگاه سوز
 10. بق حسق دست دست
 11. سفتی گردن گردن
 12. از دست دادن کنترل روده

همه ما از یک روز فعالیت شدید فیزیکی، احساس ناراحتی می کنیم اما علائم فتق دیسک با این مورد متفاوت است و می تواند ادامه داشته باشد و احتمالا طی روزها، هفته ها یا ماه های بعدی، بدتر شود. ، در یورتق که کمر درد گما چندقن

درد

میزان درد ممکن است از خفیف تا حد و طاقت فرسا تغییر کند.همچنین درد ممکن است برود و بیاید باشد. اين درد ممكن است مزمن و يكا تيز و گزنده باقد.

ضعف عضلانق

فتق دیسک می تواند باعث شود که فشار زیادی بر عصب در اطراف ستون فقرات وارد شود. ..

درد سقاتقکک

درد سیاتیک ممکن است در هر نقطه از طول عصب سیاتیک باشد. بیماری میدانند اما این واژه معرف نوع درد است.

سفتی گردن گردن

فتق دیسک در قسمت بالای ستون فقرات و گردن می تواند منجر به سفتی گردن و ایجاد درد به هنگام حرکت دادن گردن شود و حتی دامنه حرکتی گردن شما را محدود کند.

گز گز

گزگز و نوعی احساس خارشی نیز حس می شود که شبیه به زمانی است که اندامی مانند دست یا پای ما خواب میرود و بعد از بیدار شدن اندام چنین حسی به شما دست می دهد.

مور مور، احساس خواب رفتگیو

سوزن سوزن رگسوردن

سوزن سوزن شدن در هر نقطه ای در امتداد کمر، پاها، لگن یا دست ها می تواند رخ دهد و ممکن است با درد نیز همراه باشد و یا بدون درد باشد. ..

اسپاسم عضلانی

تکمیل

¿

این نقن آن ‌ق فتق دق سک، ممکن است بااسپاسم عضلانی نیز همراه باقد باشد.

استراحتگاه سوز

توضیح سوزش ممکن است تا حدودی سخت باشد اما زمانی که می توانید آن را کاملاً بفهمید که منظور را می دانید. فتق دق سکاقن نشانه رابه عناوین علائم اقلی فتق دق سکتجربه می کنند.

از دست دادن کنترل روده

اگر این حالت بودید سریعا به پزشک مراجعه کنید.

دکمه بازگشت به بالا