مجله تندرستی

سریع ترین روش تشخیص کووید 19 ابداع شد

این حسگر با داشتن چنین قابلیت هایی، بیشتر قابل توجه نسبت به روش های فعلی آزمایش به ویژه آزمایش های متفاوت است.

«ایشان برمان» (Ishan Barman)، استادیار مهندسیک دانشگاه جانز هاپکینز و پژوهشگران این پروژه گفت:. تغییرات شیمیایی مانند برچسب گذاری مولکولی یا عملکردی سازی پادتنی ندارد.

وی افزود: اقن

آزمایش “واکنش زنجیرهای پلیمراز” (PCR)، بسیار دقیق است، اما به عبارت، آزمایش های سریعی که وجود آن ها را بررسی می کنند، به سرعت آماده سازی نمونه نیاز و آماده شدن نتایج آن در آزمایشگاه، چند ساعت تا چند روز دیگر است. موفقيت کمتري

حسگر جدید پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز، آزمایش آزمایشی PCR و آزمایش آزمایشی را نشان می دهد. اچ

این حسگر بر فناوری های “طرحنگار چاپی” (Nanoimprint lithography), “بینابنمایی ارتقایافته سطحی رامان” (SERS) و ماشینی است.

کلید موفقیت این روش، فناوری موسوم به “FEMIA” است که در آزمایشگاه “دیوید گراسیاس” (David Gracias)، استاد شیمی و بیومولکولی دانشگاه جانز هاپکینز توسعه یافته است. بینابنمایی ارتقایافته سطحی رامان از نور لیزر برای بررسی نحوه ارتعاش مولکولهای نمونه مورد استفاده، تجزیه و تحلیل و تحلیل می شود.

از آنجایی که فناوری نانوساختاربندی‌شده FEMIA، رامان‌های ویروس را به میزان قابل توجهی تقویت می‌کند، این سیستم می‌تواند عواملی را به سرعت تشخیص دهد؛ حتی اگر تنها داشته باشد در نمونه‌های دیگری از نوآوری‌های مهم این سیستم، استفاده شود. الگوریتم های پیشرفته ماشینی برای شناسایی نشانه های بسیار کوچک در داده های ارزیابی است که به پژوهشگران امکان می دهد تا وجود داشته باشد و تراکم آن را دقیقا مشخص کند.

“دبادرتا پاریا” (Debadrita Paria)، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: تشخیص نوری بدون برچسب همراه ماشینی، به ما امکان می دهد تا یک پلتفرم واحد داشته باشد که می تواند تعدادی از ویروس ها را با کشف و گزینش پذیرایی بیشتر و آزمایش بسیار سریع انجام دهد. کند.

ماده حسگر رامي

گراسیاس گفت: با استفاده از این فناوری نانو، به تولید حسگرهای بسیار دقیق، قابل تنظیم و شناسایی برای تشخیص کووید19 دستهایم که هم صفت و هم پایدار هستند و نه تنها برای استفاده روی حسگرهای مبتنی بر تراشه، بلکه برای ابزارهای پوشیدنی. ن0054 ز مهم به گمار مقروند.

وی افزود: شاید این حسگر را در یک دستگاه دستی و به منظور تشخیص سریع در مکانهای شلوغ مانند فرودگاهها یا استادیومها به کار برد.

بارمان گفت: پلتفرم ما از پاندمی کنونی کوید -19 فراتر میرود ما میتوانیم از آن برای تشخیص ویروسهای مختلف استفاده کنیم؛ به عنوان نمونه میتوانیم آن را برای تفکیک میتوانم از ویروس های آنفلوانزای زیرگروه H1N1 به کار ببریم این یک معضل بزرگ است. که با استفاده از آزمایل اداق سرقع کن ونی قابل ترخیت نیست.

این گروه پژوه قه به ادامه بررسق خود مغول هستند تا کاربرد

اقن پژوه ش، در مجله «نانو نامه» به چاپ رسید.

46

دکمه بازگشت به بالا