مجله جامعه

اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۲۵ اردیبهشت

طبق اعلام وزارت بهداشت، روز یکشنبه (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۲۸ و ۵۱ هزار نفر را در ایران به طور قطعی بیمار کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۲۲۴ را به کام مرگ کشنده است. آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد که در طول ۱۰ روز گذشته (۱۶ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) به‌طور متوسط ​​هر ساعت ۱۷ در ایران و کمتر از یک نفر است. قربانیان آسیب دیده اند و هر ساعت 99 نفر نیز بهبود یافته اند.

گرافک: پدرام آقاقی

منب ع داده ‌ها: آمار اقاعلام

خوزه

دکمه بازگشت به بالا