مجله تندرستی

تاثیر مصرف آسپرین برای پیشگیری از یک بیماری خطرناک در زنان

استفاده از آسپرین بیش از هشتاد سال است که توسعه یافته و این قرص در گروه داروهای ضدالتهاب طبقه بندی می شود.

مواردق که مقرف آسپرقن توققه مق

به گزارش شفاف، آسپرین برای بیماران پس از حمله قلبی یا سکته مغزی تجویز می‌شود؛ زیرا آسپرین در این حالت باعث کاهش خون و کاهش آن می‌شود و در نتیجه احتمال آسیب را کاهش می‌دهد.

مواردی که باید از مقرف آسپرقن خودداری کنی

به افراد مبتلا به بقماري

ب0054 ماران زخم معده
کسانق که خون رققق دارند.
کسانق که از مقکلات خانواده یقا کلقوق رنج مق‌برند.
کسانق که از مقکلات رنجق رنج می برد.
به افراد مسن سالم بالای هفتاد سال نیز توصیه می‌شود که آسپرین مصرف نکنند؛ زیرا خطرات داخلی را افزایش می‌دهد که در نهایت ممکن است منجر به مرگ شود.

کاربرد هاق ¿

آسپرین نه تنها به عنوان یک درمان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بلکه کاربردهای زیبایی شناختی بسیاری از مردم را دارند که بیشتر مردم از آن‌ها بی اطلاع هستند:

0058
لکه ه اق
مقتدر از
بااز بقن بردن پوست مرده پاها را نرم مقکند.
باافزودن آسپرقن به گامپو موهاق سالم و بدون رگسوروره دارته باقید.
کاه ق آکنه روق قورت تورت

جلوگقري

تحقیقات و مطالعات انجام شده توسط برخی از محققان دانشگاه هاروارد در ایالات متحده ثابت کرده اند که زنانی که به طور روزانه یک چهارم قرص آسپرین مصرف می کنند، تا درصد کمتر از زنانی که آسپرین مصرف نمی کنند، در معرض خطر تخم مرغ قرار می گیرند. دارند.

منبع: باقگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا