مجله تندرستی

تدوین طرح جامع مداخلات روانی و اجتماعی در ایام کرونا و پساکرونا

Kpop

به گزارش اقسنا، دکتر احمد حاجبی گفت: با توجه به دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ستاد مقابله با مشاغل، دفتر سلامت روانی اجتماعی و معاونت بهداشت، طی مراحل تقسیم کار ملی و با مشارکت دستگاه‌های اولویت‌های ذیربط در حوزه سلامت روانی و روانی. |

وت

حاجبی تاکید کرد: با دستگاه‌های هماهنگی به عمل آمده که جهت پرداخت به این اولویت‌ها و برنامه‌های مداخلات اجرایی، برنامه‌های عملیاتی ارائه‌دهنده است.

وی

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان، گفت: از سوی دیگر، به دنبال دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی به عنوان مسئول رصدخانه اجتماعی انتخاب کوید۱۹، این دفتر از مدتی پیش برای تعیین پیام‌های روانی اجتماعی ایام همه‌گیری کووید۱۹ نیز تدوین شد. *

بنابر اعلام وبدا، وی در پایان اظهارکرد: انتظار می‌رود با توجه به توان و موقعیت علمی موجود در این دانشگاه، همکاران ما به زودی طرح نهایی را برای بهره‌برداری از این حوزه ارائه می‌کنند.

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا