مجله تندرستی

شناسایی “آبله‌میمون” در سوئیس و رژیم صهیونیستی

به گزاره regsvr یفاف، ه مچنین موردق از به اقن بیمارى در رژیم قهقونى ست قناسایی است.

گ¿

آبله میمون یک بیماری عفونی است که معمولاً خفیف است و در بخش‌هایی از غرب و مرکز آفریقا بومی است. کرد.

«دیوید هیمن»، یک مقام سازمان جهانی بهداشت و درمان بیماری‌های عفونی گفت: یک کمیته بین‌المللی از رسانه‌های ویدئو کنفرانس تشکیل جلسه می‌دهد تا چه چیزی را باید در مورد بیماری‌های مورد مطالعه از جمله اینکه آیا بیماری از طریق ناقلان انجام می‌شود، تشکیل داد. اچ

به گزار گ بق بق سي، تاکن ون ب کشش

دکمه بازگشت به بالا