مجله نشاط

شهید مطهری الگویی برای جامعه فرهنگی و دانشگاهی

به گزارش خبرنگار گروه استان ‌هاي روز معلم، کرسق تلاوت قرآن کرقم در دان يگاه آزاد اسلامي واحد ب stretching


ب0054 قتر بخوانقد:

¿


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌جنوبی و بیرجند در این مراسم گفت: استادان و معلمان نقش و سهم ارزنده‌ای در ارتقای علمی، فرهنگی و معنوی جامعه دارند.

سیدحسن هاشمی با بیان اینکه شهید مطهری الگویی برای جامعه فرهنگی و دانشگاهی است، اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند با تلاش و مجاهدت و استادان در بسیاری از زمینه ها خوش درخشیده است.

وی، رویداد ملی گام دوم را اتفاقی بزرگ برای دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد و با اشاره به افزایش ورودی دانشجویان در آنلاین امسال کرد: این موفقیت به برکت امکانات، توانمندی‌های دانشگاه و مقابله با دانشجویان کریمانه به دست آمده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌جنوبی توضیح داد: باید با نصب‌العین قراردادن سند تحول و تعالی دانشگاه این روند را تقویت کنیم تا به زودی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌جنوبی به انتخاب اول داوطلبان تبدیل شود.

غباروبی

انتهاي

دکمه بازگشت به بالا