مجله رویداد

فروکش کرونا و چالش ایمنی در شهربازی‌ها / ضرورت توجه به ایمنی دستگاه‌ها و محیط

با کاهش آمار مرگ و میر و موارد انجام شده در سال جاری، پس از دو سال فعالیت شهربازی‌ها نیز با حضور افزاد بیشتر از سر گرفته می‌شود، در این میان اما مدیران دستگاه‌های لازم برای بررسی بهتر این وسایل، موضوعی را انجام دهند. کارشن اسایمنق نقز معتقد است که باقد قبل از ره بردارق از اقن فضاها مورد توجه قرار بگقرد.

داود براتق در گفت وگو بااقسنا، درباره ایمنی شهربازی‌ها گفت: در این زمینه آماری ندارم که در حال حاضر کدام شهربازی ایمن است و کدام نیست، اما امیدوارم که این تعطیلی دو ساله باعث شود که وسایل شهربازی‌ها در داخل آن ارتقا پیدا کند و این فضاها بر اساس معیارهای روز باشد. به کار خود ادامه می دهند.

او با بیان اینکه دستگاه‌های شهرهای بازی دائماً تحت تأثیر فشار و شرایط جوی هستند، می‌گوید: دستگاه‌ها باید مرتباً کنترل، آزمایش و آزمایش شوند و فهرست‌هایی از آنها در بازه زمانی معین تکمیل شوند.

براتی افزود: در قطعات اصلی نیاز به تعویض وجود دارد که در این صورت باید ادامه کار دستگاه تازمان رفع مشکل و تعویض قطعه برای وقوع خطرات و حوادث احتمالی رخ دهد.

او با اشاره به لیست قطعات ایمنی بازرسی شامل مکانیکی و الکتریکی می‌شود اظهار کرد: در حقیقت این قطعات و سایر ملزوماتی که در کنار هم یک دستگاه را شکل می‌دهد باید به‌طور دقیق بررسی شود و از این پروسه، بهره‌برداری از مجموعه آغاز شود. ..

معاون سابق سیستم سازمان آتش‌نشانی تهران اضافه کرد: بررسی‌های استانداردهای روز به شکل روزانه، هفتگی، ماهانه و سه ماهه و شش ماهه هستند.

در همقن زمقنه بخوانقد: پلمب ۹ regsvrه بازی غیراستان دارد دراستان تهران

او با انتقاد از بی‌توجهی شهربازی‌ها به اخطارهای ایمنی گفت: تجربه‌های قبلی نشان می‌دهند که برخی از شهربازی‌ها مانند ضابطه‌ها، قانونمند و نظام‌مند هستند؛ به همین خاطر ما حوادث را در این مجموعه‌ها داشتیم. گاهي برخق از متولقان به اقن دستاز اخيارها بق

براتی اضافه کرد: همین راستا از مدیران شهرها در بازی و دستگاه های مسئول می خواهم در حال حاضر در حال حاضر که در حال فروکش کردن است و در تعطیلات مدارس و شروع فصل تابستان نیز پیش از این که خدای نکرده حادثه ای باشد، مشکل ایمنی در این فضا را داشته باشد. جدی گرفته شده و نسبت به وسایل ایمن بازی در شهرها بازی و همچین محیطی این فضاها بوده و لازم است برای شناسایی و رفع خلاهای ایمنی حساس انجام دهند.

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا