مجله تندرستی

واکسیناسیون ۲۳۰ هزار اتباع غیرایرانی علیه سرخک؛ تاکنون

به گزارش ش قفاف، دکتر سید محسن زهرایی، به مناسبت هفته واکسیناسیون گفت: واکسیناسیون پزشکی ترین مداخله بهداشتی برای حفظ و ارتقای سلامت کودکان و سایر گروه های هدف در جامعه است.

وی افزود: در طول سال های گذشته کشورهایی که از آغاز کارها و برنامه ها برای ارتقای برنامه واکسیناسیون گروه های هدف، استفاده می کنند. دو یا سه سازمان بهداشت جهانی و سپس در برخی از مناطق عضو منطقه مدیترانه شرقی که ایران نیز جزو آن است، این برنامه آغاز شد و در نهایت به دلیل نتایج مطلوب برای جلب مشارکت جامعه و ارتقای برنامه واکسیناسیون، عمل عضو سازمان بهداشت جهانی در گردهمایی سالیانه در اردیبهشت سال 2012، هرسال در تمام دنیا، هفته آخر آوریل، هفته جهانی واکسیناسیون نامگذاری شد.

زهرایی مشخص کرد: معمولاً از این فرصت استفاده می‌کنم تا به چند هدف برسند؛ اولی که پزشکان و جامعه پزشکی نسبت به برنامه واکسیناسیون و اهمیت آن، آموزشهای کافی را ببینند، دوم، ارائه خدمات واکسیناسیون به اشکال مختلف از جمله کمپین‌های واکسیناسیون. ، واکسیناسیون خانه به خانه و یا برگزاری واکسیناسیون در خارج از وقت اداری و یا اعزام تیم های سیار به مناطق دوردست روستایی و اجرای برنامه های آموزشی برای جلب مشارکت جامعه و آموزش خانواده ها و نهایتاً حمایت از سیاست گذاران ارشد سلامت کشور است.

این برنامه در سال جاری، به دلیل تداخل با ماه مبارک رمضان به هفته اول اردیبهشت ماه، در هفته اول اردیبهشت ماه برگزار می شود. و از شنبه ۲۴ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت هفته واکسیناسیون در کشور ما برگزار می شود که دانشگاه های علوم پزشکی نیز برنامه هایی را اجرا خواهند کرد.

بنابر وزارت بهداشت، زهرایی عنوان کرد: در حال حاضر، با طغیان سرخک در همسایه روبرو هستیم که مواردی را نیز در کشور ما مشاهده می کنیم، بنابراین، عملیات واکسیناسیون سرخک برای افراد غیرواکسینه از جمله اتباع افغانستانی، در دستور کار قرار گرفته است. و اجرا شد. ۲۳۰ هزار اتباع ایرانی علیه سرخک واکسینه شد و این برنامه تداوم خواهد داشت و در هفته آتی که تحت عنوان هفته واکسیناسیون نامگذاری شده است، با قدرت بیشتری انجام خواهد شد.

اداره ادارۀ ایمن سازی و بیماری های قابل آبگیری با واکسن مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در پایان اظهار کرد: امیدواریم هفته و اکسیناسیون فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی منابع ارزشمند برنامه واکسیناسیون در سطح دنیا و ایران باشد و نباید در روند واکسیناسیون وجود داشته باشد. باقد، در اقن هفته بریرف رگسورود.

دکمه بازگشت به بالا