مجله هنری و فرهنگ

ویژگی‌های جوان موفق در بیانیه گام دوم انقلاب

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا از شهرکرد، محمد قاسمی‌پیربلوطی در کارگاه آموزشی توانمندسازی کانون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ویژگی‌های جوانان موفق در بیانیه گام دوم را ارتقای سواد رسانه، اثرگذاری در شبکه‌های اجتماعی، آشنایی با سیاست‌گذاری، تولید رسانه‌های مجازی اصول و مبانی تشکیلات اسلامی و انقلابی و جایگاه معرفت و اندیشه برشمرد و اظهار کرد: فضای مجازی، کانون‌های فرهنگی، تشکل‌های دانشجویی و خانواده عوامل و عوامل مؤثر در مدیریت فرهنگ دانشگاه هستند.

وی افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب و آمادگی‌سازی دانشجویان برای تأثیرگذاری بیشتر در مسائل فرهنگی دانشگاه، دوره آموزش و توانمندسازی کانون ‌هاق فره نگی و دانتور

دانشجوی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: محمدرضا قدیری، محمدرضا عرفان‌نژاد، محمد‌پور، امیدی و حسین رفیعی از مدرسان دوره توانمندسازی کانون‌های فرهنگی دانشجویی بودند که در کنار دانشجویان به مدت دو روز به آموزش و افزایش تجربه و مهارت شرکت‌کنندگان پرداختند.

ویژگی

به آنا، کارگاه آموزشی توانمندسازی کانون های فرهنگی دانشجویی به مدت دو روز به صورت حضوری ویژه دبیران و اعضای کانون های فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری در مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار شد.

انتهاي

دکمه بازگشت به بالا