مجله هنری و فرهنگ

کشف کشتی تاریخی در زیر خیابان

به گزارش شفاف و به نقل از لایوساینس‌ها، کارگرانی که در یکی از خیابان‌های «تالین» پایتخت «استونی» مشغول کار بودند به یک کشتی ۷۰۰ ساله در زیر خیابان برخورد می‌کردند.

کشتی این کشتی را در عمق 1.5 متری زمین کشف کردند.

41

به گفته متخقتان، ظاهر

این کشتی کشف شد که درون آن مملو از شن بود.

کاوش اساتید در محل کشف این کشتی ادامه دارد تا آثار تاریخی بیشتر کشف شود؛ چرا که چند ظرف سفالی، استخوان حیوانات و تکه‌های پارچه و اشیاء چرمی در داخل کشتی کشف شده است.

کشف این کشتی همچنین به باستان شناسان و تاریخدانان در کسب اطلاعات بیشتر درباره کشتی سازی و تجارت در قرون وسطی کمک خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا