نماد سایت مجله آنلاین

بزرگترین تماشاگر لیگ برتر! – مجله آنلاین

بزرگترین تماشاگر لیگ برتر! - ایسنا

سازمان لیگ فوتبال، لیگ بیست و یکم را در مراسمی برگزار می‌کند که در قبال مهم‌ترین اتفاقات آن سکوت کرد و هیچ تصمیمی که می‌توان آن را به عنوان یک تصمیم گره‌گشا نگاه کرد، انجام داد تا در این فصل نمره مردودی بگیری.

به گزارش مجله آنلاین، سیام و لیگ برتر فوتبال امروز (پنجشنبه) در شرایط پایانی انتظار می‌رود اما این رقابت‌ها به پایان نمی‌رسد و در پایان باز خواهد شد. چنقن اتفاقق تعجب کرد.

در حال حاضر حاضر تکلیف نتیجه دو دیدار تراکتور – پرسپولیس و نساجی – تراکتور مشخص نیست. فوت بال بود که خود ق را کنار قققد.

سازمان لیگ فوتبال درباره جنجال یادگار امام به درستی اعلام کرد که مسئولیت اجرای نظم و امنیت ورزشگاه برعهده‌شان نبوده، اما آیا زمانی که هواداران بیش از ۳۰ درصد مجاز به ورزشگاه یادگار امام آمده بودند، نمی‌توانست جلوی برگزاری بازی را بگیرد؟

یا در دیدار نساجی – تراکتور، مدیران نساجی مدعی‌اند که با برگزاری این دیدار در ساری و حتی برگزار شدن بازی در ورزشگاه دستگردی بدون حضور تماشاگر هم خواست‌اند اما سازمان لیگ فوتبال بدون مشخص کردن دلیلی واضح، در نهایت اعلام کرده است که بازی به دلقل مقل مققق

البته در کنار این دو بازی، دیدار شهر خودرو و فولاد قرار امروز (پنجشنبه) برگزار می‌شود تا آخر وقت اداری دیروز مشخص شود در کدام ورزشگاه برگزار می‌شود. ‡

سازمان لیگ فوتبال در لیگ بیست و یکم نشان داد که تفاوت های متفاوتی با تماشاگران این رقابت ها وجود ندارد چرا که در قبال اتفاقات مختلف لیگ برتر از خود صلب مسئولیت کرده و فقط ناظرگر بوده است. دقت.

اطلاعات پ0064ام

خروج از نسخه موبایل