مجله تندرستی

تهدید خطرناک قبل از تولد را بشناسید

اقسنا / خراسان رضوي نتاقج تحقققات نقان مق

به نقل از مدیکال اکسپرس، یک زوج محقق از دانشگاه کلمبیا و دانشگاه علوم پزشکی آمریکا که کودکان در سراسر جهان به دلیل هوا و تغییرات آب‌وهوایی در معرض خطر افزایش خطرات سلامتی قرار دارند. *

تغییرات آب‌‌وا بر همه افراد تأثیر می‌گذارند، اما برای برخی بیشتر از اثر دیگران وجود دارد.

در این تحقیق جدید، برخی شواهدی پیدا کردند که می‌توانند تغییرات آب‌وهوایی و متعاقب آن را بیشتر از بزرگسالان به آسیب کودکان نشان دهند. ، به ویژه آلاقن ده ها و گرما حساس هستند.

برای درک این‌که چگونه و تغییرات آب‌وهوایی بر روی کودکان تأثیر می‌گذارند، پژوهش‌های پژوهشی گروهی از منابعی را که تأثیرات و تغییرات آب‌وهوایی را در کودکان را توصیف می‌کنند، ارزیابی می‌کنند. کاه ق توانای

محققان اظهار کردند که کودکان امرو¿

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که هوای آلوده می تواند منجر به کاهش وزن در هنگام تولد، زایمان زودرس و همچنین مرگ بر کودکان شود. با شروع مراحل بعدی زندگی، نشان می‌دهد و بررسی، برخی از تحقیقات نشان می‌دهند که مواد شیمیایی موجود در هوا و سایر انواع داروها می‌توانند باعث نقص مادرزادی از مشکلات رشد مغزی شوند.

شگفت انگیزان نیز دریافت می کنند که تغییرات آب‌وهوایی به تولید مواد مغذی کمتر می‌شود و به کلی غذای کمتری در برخی از نقاط جهان می‌شود.

آنها همچنین دریافتند که آب‌وهوایی جهان را به مکان‌های خطرناک برای رشد کودکان تبدیل می‌کند؛ طوفان‌ها، گرما و سیل‌های، بقای کودکان را بیشتر می‌کند. بد رفتارق بزرگان باافزائق ق تنق .

برخی از نهادها مانند سازمان‌هایی که از کودکان مراقبت می‌کنند، پیشنهاد می‌کنند، می‌توانند به تغییر شیوه‌های خود نیاز داشته باشند تا مشکلات سلامتی کودکان را در حال حاضر و آینده به خوبی انجام دهند.

0

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا