مجله تندرستی

جهانگیری : دعایی در عرصه سیاست و رسانه برای تقویت منافع ملی ایرانیان کوشید

اسحاق جهان گقری معاون اول دولت دوازدهم در

اچ

آنها سالهای فراوان، چه در پیش از انقلاب و چه پس از آن، در عرصه سیاست و رسانه در جهت تقویت ملی ایرانیان کوشید و با مثال زدنی، خالصانه ادبی در مفهوم انقلاب، امام و رهبری تلاش می‌کنند.

کشور ما امروز شخصیتی را از دست داد.هم جامعه و هم نظام به چنین شخصیت هایی نیاز وافر دارد چرا که آنها حلقه ها و شخصیت های مختلف در جامعه خدمت می کنند. ، ه مدلي

این ضایعه بزرگ را به خانواده معز ایشان، به اهالی رسانه، فرهنگ و انقلاب، به دوستدارانش و به مردم صبور استانهای یزد و کرمان تسلیت عرض می‌کنم. خداون د عالی برای

555555555555555.jpg

ب0054 قتر بخوانقد:

۲۱۲۱۷

دکمه بازگشت به بالا