نماد سایت مجله آنلاین

روزنامه اصولگرا خطاب به روزنامه جمهوری اسلامی: فاصله تان با نظام زیاد شده/ تا دیر نشده به آغوش نظام برگردید

اولاً تصمیم‌گیری‌های دولتی بنا به آیین نامه‌ای که به تصویب وزیر رسید، صورت گرفت که این آیین نامه پیش‌تر و در دوره دولت روحانی محرومیتی سه ماهه برای چنین تنبیهی در نظر یکی از آنها بود و حتی در آن دوره از روزنامه‌های اقتصادی سه ماه از این آگهی‌ها محروم شدند. اچ
ثانیأ مطابق آیین نامه روزنامه جمهوری اسلامی از هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر داده است که نهادی فراقوه‌ای و متشکل از هفت نفر است که دو نفر از آن‌ها دولتی هستند.
اچ
رابعاً روزنامه جمهوری اسلامی حدود 40 سال با یک مدیر اداره می‌شود و خوب است بدانیم که مدیر این روزنامه در دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی و روحانی در همسویی با رؤسای دولت‌ها بوده است و شاید دلیل وابستگی این روزنامه به آگهی‌های دولتی قابل توجه باشد. قطع آن هم حتی برای یک ماه تأثیری بر مسائل این روزنامه ندارد و دلیل ناراحتی تا این روزنامه از این موضوع هم قدری عجیب است) همین باشد.
روشن است که تخلف از قانون باعث می شود که این روزنامه به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. این تنبیه شده و ربطی به انتقاد از دولت ندارد؛ و نکته ششم این است که در میان روزنامه های شما و عملکردتان فاصله در حال زیاد شدن است. برگردق د قا به تیترسازق براق رسانه ی حاق بیگانه بدون اقن نام مقدس ادامه دهيد.

23302

خروج از نسخه موبایل