مجله تندرستی

زمان و مکان برگزاری کنگره رادیولوژی؛ حامی دکتردکتر

دکتردکتر حامی کنگره رادیولوژی ایران در سال 1401 : کنگره رادیولوژی ایران همه ساله میزبان مهمانانی از سایر دنیا است.همچنین نمایشگاه تجهیزات پزشکی در حاشیه کنگره رادیولوژی ایران محلی برای نمایش آخرین تجهیزات تجهیزات پیشرفته که توسط شرکتهای داخلی و یا نمایندگان شرکتهای بین المللی ارائه می شود. مق‌گرد.

فعالیت‌های علمی انجمن رادیولوژی ایران شامل کنگره‌های سالانه است که مهم‌ترین آن‌ها کنگره رادیولوژی ایران، بزرگترین گردهمایی‌های رادیولوژیست‌ها و سایر متخصصین علوم مرتبط با رادیولوژی هستند.

¿

دکتر دکتر ، حامق کنگره رادیول و ژی اقران 1401

شرکت دکتر به عنوان یکی از بازیگران صنعت سلامت الکترونیک کشور، علاوه بر ارائه خدمات آنلاین پزشکی و سلامت، با حضور خود را به عنوان کنگره مالی مالی امسال اعلام کرد.

سامانه نوبت دهی و خدمات پزشکی دکتر با بیش از 15000 مطب، کلینیک و آزمایشگاه فعال، پاسخگوی سریع و آنلاین سلامتی شما است.

¿

سي کنگره رادیول و ژی اقران مراج عه نماق کشش د.

دکمه بازگشت به بالا