مجله نشاط

لغو ناگهانی جلسه مهم در باشگاه پرسپولیس

لغو جلسه جلسه مهم در باقگاه پرسپوليس س

قرار بود روق

به گزار ق خبرنگار و رزقي خبرگزاري مجله آنلاین؛ پس از دورهمی دوستانه و خودمانی بین درویش و مدیران باشگاه با رضا از پیشکسوتان از جمله علی پروین، محمد مایلی کهن، رضا وطنخواه و … قرار بود آخرین هفته گذشته تعداد دیگری از بازیکنان و چهره های قدیمی و سرشناس از سال های دور بود. و نزدیک در باشگاه هم جمع شوند و برای تشکیل کارگروه مربوط به آکادمی پرسپولیس جلسه ویژه ای را برگزار کنند اما این نشست به نامعلوم لغو شد.

4

انتحاق پیام //

دکمه بازگشت به بالا