مجله نشاط

مبتلایان به تنگی‌نفس چه ورزشهایی انجام دهند

افرادق که از بیمارق تنگی

به گزارش مجله آنلاین، ‌ تنگی نفس نشانه اصلی بیماری مزمن انسداد ریوی است و به همین دلیل افراد مبتلا به این بیماری باید فعالیت‌های ورزشی را با شدت بسیار پایین شروع کنند.

فعالیت‌های محدود ۳ تا روز در هفته که با ۵ شدت بسیار کم (با شدت ۴ شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌inaasy‌ها می‌شود) شروع می‌شود و به افزایش می‌یابد و افراد مبتلا به بیماری من انسداد ریوی باید توجه داشته باشد که ممکن است در جلسه ممکن شود. |

بیماری‌های ری بر روی تأثیر منفی می‌گذارند، بنابراین می‌توان تمرین مقاومتی انجام داد و به طور ویژه برای کمربند شانه‌ای را تقویت کرد.

همچنین نوع تمرین هوازی نیز می‌تواند پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری باشد و تمرین مقاومتی و پذیرش بیماران مبتلا به این بیماری، شبیه بزرگسالان سالم است.

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا