مجله هنری و فرهنگ

موافقت با راه‌اندازی آزمایشگاه معتمد محیط‌زیست در شهرکرد

عباس جعفری در شهرکرد با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا در شهرکرد از اصولی با راه‌اندازی آزمایشگاه معتمد محیط‌زیست در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد پس از بازدیدهای میدانی مطالعات اداره کل محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری از مرکز آزمایشگاهی تحقیقاتی این واحد دانشگاهی خبر داد و اظهار کرد. : پایش و سنجش آلاینده‌های زیست‌محیطی و کنترل و کنترل از ورود آنها به محیط‌زیست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های اساسی توسعه پایدار می‌شود که در کشور با قوانین و مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه به آن توجه جدی شود.

وی افزود: مطابق با بند الف ماده ۶۱ این و به منظور ارتقای کمی و کیفی پایش های زیست محیطی و به منظور پیشگیری از عوامل موثر بر محیط زیست، همه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی عمرانی، خدماتی و زیربنایی مکلف به اجرای طرح خوداظهاری هستند. به همین منظور درخواست گواهی آزمایشگاه معتمد محیط زیست داده شد و پس از بازدیدهای میدانی از اداره کل محیطزیست استان چهارمحال و بختیاری از مرکز تحقیقات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، پرسشنامه‌های تحقیقاتی تکمیل و آماده‌سازی زیرساخت‌ها از مکان‌ها و تهیه مواد و تجهیزات و تجهیزات انجام شد. 4

ارتباط باراه‌ان دازی

مسئول آزمایشگاه معتمد محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر بیان کرد: اداره کل محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری نمونه‌های مجهولی برای دقت و صحت آزمایش‌ها، انجام و نتایج آزمایش‌های دانشگاه را با دقت بالا ارزیابی و ارسال گواهی و مجوز آزمایشگاه به مدت دو سال انجام دادند. از

جعفری گفت: برای پایش و کنترل کیفی آب و پساب و موارد بخش‌های صنعتی، مراکز سنجش شیمی، سولفات، فسفات، نیترات، دما، نیتریت، آمونیاک، سولفید، سولفیت، سختی کل، سختی کلسیم، سختی منیزیم، کلراید، کدورت، قلیاییت فنل فتلین، قلیاییت متیل اورانژ، گازهای CO2 و DO و آزمونهای COD، BOD، pH، TDS، TSS، TS و در بخش بیولوژیکی، کلیفرمگوا رشی، کلیفرم کل، مورد قرار گرفتن. پا0054 ق و خوداظه اري

انتهاي

دکمه بازگشت به بالا