مجله تندرستی

نخستین کهکشانها مشت شان را برای جیمز وب باز می کنند

این هفته تیم عملیات “جیمز وب” برای راه‌اندازی ابزارهای “NIRCam”، “NIRISS” و “NIRSpec” چراغ سبز نشان داد و این باعث شد که هفت حالت از ۱۷ حالت در نظر گرفته شده برای کامل عملیاتی شدن تلسکوپ فضایی “جیمز وب” آماده شود. رگسورود.

ابزار “NIRCam” ابزاری روی تلسکوپ فضایی “جیمز وب” است که وظیفه اصلی آن است. آینه واحد عمل می کند.به عبارت دیگر، این ابزار، دوربین است و همچنین برای ارائه اطلاعات دیگر می توان این دوربین اصلی را با ۱۰ آرایه ساز جیوه-کادم-تلورید(HgCdTe) تبدیل کرد. هر آراقه داراق و ضوح ۲۰۴۸ در ۲۰۴۸ پیکسل است.

“حسگر هدایت ظریف و تصویرگر نزدیک به فروسرخ و بسته‌نگار بدون شکاف(FGS-NIRISS) نیز ابزاری در فضای تلسکوپی “جیمز وب” (JWST) است که یک حسگر هدایت دقیق و یک ابزار علمی را با یک تصویرگر فروسرخ نزدیک و یک ماشین‌نگار ترکیب می‌کند. می‌کند. مونونوکلئوز

ابزار “NIRSpec” نیز یکی از چهار ابزار علمی است که با تلسکوپی فضای مجازی “جیمز وب” به پرواز درآمده است. مشاهدات آن نیز در محدوده طول موج 0.6 میکرومتر تا 5.0 میکرومتر انجام می شود. IFU) برای

تلسکوپ فضایی

یکی از اعلان‌های اخیر ناسا، آماده‌سازی حالت اندازه‌گیری با وضوح متوسط ​​(MIRI’s MRS) و چشم‌انداز به اشتراک‌گذاری داده‌های مهندسی مرتبط با آن را بررسی کرده است.

|

«آلوارا لابیانو» و «دیوید لا» که هر دو به دلیل تلسکوپ‌های فضایی هستند، می‌گویند: حالت «MRS» یکی از پیچیده‌ترین حالت‌های ابزار تلسکوپ «جیمز وب» است که از یک پله‌نگار میدان انتگرال تشکیل می‌شود که اطلاعات و مکانی را انجام می‌دهد. به وره مزمان براق کل مقدان دقد ارائه مي کند

این مجموعه‌ها، «مکعب‌های داده» را ارائه می‌کند که در آن تصویر در یک تصویر حاوی یک حیوان به فرد است. یقف‌سن جیرا با هم ترکق بمقدم کنند.

ابزار “MRS” برای حفظ قدرت تفکیک که طول می‌کشد، تقسیم بر کوچکترین اختلاف طول موج تشخیص، ساخته شده است. مولکولی کلی

*

«لا» و «لابیانو» می‌گویند: این ابزار در جابه‌جایی‌ها به طول موج‌های بلندتر، ویژگی‌های هیدروکربن مولکولی را می‌دهد که در آن‌ها غبارآلود نزدیک به می‌کند و ردپایی دارای ویژگی‌های زیبای مانند، آرگون و نئون است که می‌تواند به ما درباره خواص گاز یونیزه کمک کند. در محيى ميان

آنها افزودند: در فاصله نزدیک به زمین نیز “MRS” نقشه‌هایی از ویژگی‌های صدماتی ناشی از یخ‌آب و مولکول‌های علی ساده در سیارات غولپیکر در منظومه شمسی خودمان و در دیسک‌های تشکیل‌دهنده سیاره در اطراف ستارگان دیگر تولید خواهند کرد.

زمانی که کیفیت تصویر و هم‌ترازی فضای چند نواری به خوبی مشخص می‌شود، تیم مسئول ابزار MIRI بر روی کالیبره کردن پاسخ اطلاعات سنجی ابزارهای گفته شده را انجام می‌دهد که به “لا” و “لابیانو” شامل مراحلی هستند که طول موج و وضوح را محدود می‌کنند. ويفي تحقح در

این دو دانشمند می‌گویند: ما قدرت تفکیک‌های استثنایی «MRS» را با بخش کوچکی از یک دستگاه به دست آمده از مشاهدات مهندسی اخیر، که در هسته «کهکشان سیفرت NGC ۶۵۵۲» فعال است، نشان می‌دهیم. حیاتی در برنامه‌های علمی ایفا خواهد کرد که جزو اولین وظایفی هستند که تلسکوپ فضایی «جیمز وب» در خدمت نجوم است، این در حالی است که تنها چند هفته تا این راه‌اندازی باقی مانده است.

46

دکمه بازگشت به بالا