مجله تندرستی

۳ فوتی و شناسایی ۲۳۴ بیمار جدید کرونا در کشور

قنابر

به گزارش اقسنا، از دیروز تا امروز ۱۱ خردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای تشخیصی، ۲۳۴ بیمار جدید به کوید۱۹ در کشور شناسایی شدند و ۴۳ نفر از آنها بستری شدند.

*

بیمار در ۲۴ ساعت گذقته، ۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع کردند.

4

511 توزیع شده است

م

در حال حاضر ۰ رگسوره رستان در

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا