اقتصادی

آیا اقتصاد ایران آنچنان قدرتمند است که وزارت بازرگانی را کنار بگذاریم؟

در نگاه اول باید به این موضوع توجه شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به شکل بررسی مشکلات، چالش‌ها باشد. و بخش‌هایی مانند صنعت، معدن و بازرگانی را در دستور کار قرار می‌دهد.

یکی از کارهای خوب فعلی صمت، تغییر برخی ساختارها و مشخص کردن جزییات اصلی فعالیت در این حوزه بود. *

ما به چه شکلی وارد پیمان‌های منطقه‌ای می‌شویم و درک می‌کنیم. رایزن‌های تجاری ما به چه شکلی فعالیت می‌کنند؟ و ….

در رابطه با تجربه‌های خارجی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. 548

از سوی دیگر امروز دولت ایران خود شرکت‌داری و بنگاه‌داری می‌کند و بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار همین شرکت‌ها قرار داده است. به مسائل اجرایی نمی‌کند.

* رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق
* نوشته شده در سایت الف / چهار شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱

دکمه بازگشت به بالا