اقتصادی

امنیت و ثبات – مجله آنلاین

مؤمن امنیتش را از خدا و یاد امنیت او می گیرد و راه را برای درست انتخاب کرده است، تندبادهای حوادث نمی توانند از پای درآورند. از آن می آید.اگر قدرت و اقتدار هیچ کشوری نمی تواند در شانه زنی های سیاسی از موضع قدرت صحبت کند و لاجرم مقهور قدرت های زورگو خواهد شد.

اولقن نتقجه دوختن امنيت اقن استكه بايد در ه مه مسايل و به وكريپت ژه مسايل اقتقادي.

امنیت در برابر خوف است. بود.

اگر کشورمان بنگریم نه تنها در این دولت، بلکه در دولت های گذشته با امنیت در حد مطلوبی بوده است، اما نمی تواند ثابت بماند. خاور عدم ثبات است.

هم اکنون این بی ثباتی را در خرید و اجاره مسکن، در افزایش بی حد بنگاه ها و ارزیابی های آنچنانی فروشندگان املاک، در ساخت مسکن که مردم از افزایش قیمت ها به ویژه در نازک آن کاری به ستوه آمده اند، در مسابقه برای خرید کالا توسط. مردم به خاطر ثباتی در قیمت ها نمی بینند، در توجیه فروشندگان نسبت به افزایش قیمت کالاهایشان و ترس از اینکه مبادا با ارزش پول ملی دیگر نمی توانند کالای خود را به دست بیاورند، و بسیاری از مسایل و موارد دیگر که عدم ثبات است. نسبت به هة قنه ها و حتق کمکها عده اقرا نگران کرده است.

این عدم ثبات قیمت ها به خوبی خود را در تعدیل پروژه ها و کسر بودجه نشان می دهد.این بسیار ناخوشایند و خطرناک است. !!

ناراضی کردن اقشار گوناگون بدون دان شاخص های درست و مردم باور از پیشرفت، ره به نشانی نمی برد، بلکه میدان را بر مجریان اصلاح گر تنگ خواهد کرد.

چشم فتنه را کور و افرادخاطی را بدون اغماض معرفی و تنبیه کرد و الا اسفند مردم خواهد شد. استاما ثبات همه را نگران کرده است!

24

A0064a آنها نمق خواهن دقا به قلاح نمق دان ند؟

A0064a منافع عده اق در کار

24

4

آیا آقاي رقي

آیا عدم ثبات به مسئله خارجق ربی دارد؟

مگر به حق رئیس جمهور نگفتم که مسایل اقتصادی را به مسایل خارجی گره نزینم؟

وقتی شعار مبارزه با آمریکا داده می شود واقعاً چندش آور است که هر لحظه به خاطر نوسان قیمت دلارهای آمریکا در سیمای جمهوری اسلامی نشان داده می شود و مبادلات را بر اساس دلار تقویم می کنند.

آیا این ارتباط با همسایه های بسیار خوبی است (ولی در عین حال ممکن است شکننده باشد) نمی توان آن را بر اساس ارزیابی های طرفین حل کند؟

اگر ما با آنها دوست داریم، یا آنها را با ما، از روش آنها درس و مشاوره نمی گیریم؟ طرحهای خلق الساعه و بدون کارشناسی از ترس این چنین و چگونه نباید مشکلی را حل کند.

دل بستن به رفع تحریم ها به نظر دور از انتظار است، مگر اینکه یک طرف کوتاه بیاید. چنین کند چون مجلس آن کشور دستش را بسته است.پس فکری داخلی کنید و با اتکا به سیاست داخلی خود سیاست خارجی را بنا کنید و گر نه دیر یا زود تسلیم است و آنوقت به حد اقل راضی می شود و آنوقت برجام ذلت بار دیگری رقم می خورد. خواهد خورد!

اقنکه چرا عده اق

شما در باغ سبز از پیشرفت و تقویت پول ملی با برنامه ریزی های درست نشان دهید قطعاً مردم واقعی همکاری خواهند کرد.

دکمه بازگشت به بالا