مجله تندرستی

فوت یک تن و شناسایی ۴۶۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

مرکز روابی عمومق و ایلاع رسانق و زارت بهداقت جدقدترقن آمار گزارش در کرور رااعلام کرد.

به گزارش مجله آنلاین، بر اساس این گزارش ۶۴ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۴۱۵ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۳۲۶ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۴۸۲ نفر، دُز سوم واکسن هزینه‌های تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌ها. تزرقق یده درفان

در گبانه روز گذقته ۸ ه زار و ۲۷۱ دُز واکسن در کرور تزریق قده است.

از دیروز تا امروز ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس قطعی های تشخیصی، ۴۶۳ بیمار جدید مبتلا به کیفیت کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و ۸۳ نفر از آنها بستری شدند.

*

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱ بیمار مبتلا به کوید۱۹ در کشور جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۳۹۰ نفر رسید.

4

184 نفر از بی ماران مبتلا به کووید 19 در بخاق های مراقبت هایویژه بیماران ستانها تحت فشار قرار دارند.

م

در حال حاضر ۰ رگسوره رستان در

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا