مجله تندرستی

هشدار جدی وبا در لرستان/رعایت نکات بهداشتی توسط زائرین حیاتی است

اقسنا / لرستان معاونت به داقتی دان قگاه علوم پ ز resort کت

مریم کوقکیا

وق ادامه داد: از ابتداي

دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: با توجه به پیش از حضور در مراسم پیاده‌روی اربعین و جمعیت تردد از زائرین در داخل استان، معاونت بهداشت دانشگاه ضمن توصیه به رعایت دقیق شیوه نامه‌های بهداشتی توسط مردم و زائران، آمادگی لازم برای مراقبت، نظارت و مراقبت آموز ق به مردم و زائران در استان رادارد.

کوشکی با تاکید بر اینکه وبا همه جوامعی که شرایط بهداشتی مناسبی دارند را می‌کند، بیان می‌کند: توجه به سلامت آب و مواد غذایی و استفاده از سرویس‌های بهداشتی، همچنین دست‌ها با آب و صابون بعد از هر بار استفاده از توالت بسیار الزامی است. ..

عنوان کرد: رعیت اقن نکات بهدا قتی طوسی زائرقن نیز بسیار حقاتی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه وبا بیماری واگیردار عفونی است که اصلی ترین علامت آن اسهال حاد ( سالم ) آبکی است و در انسان ایجاد بیماری می کند، درمانان کرد: این بیماری یکی از بیماری های واگیر با قابلیت همه گیری بزرگ برای انسان هاست. و قدرت آندر مبتلاfan

کوشکی گفت: در موارد شدید و بدون درمان در چند ساعت نتیجه به مرگ انسان می‌شود و هر فردی که دچار اسهال می‌شود و آبکی باشد مشکوک به وبا تلقی می‌شود و آزمایش مدفوع از نظر وبای باید برای وی انجام شود؛ تشخیص قطعی. ب0054 ماری باان جام آزماقر مدفو ع و رگسورن اساقی عامل ب کشش مارق در آن امکان پذیر است.

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا