اقتصادی

وعده‌های دولت سیزدهم و تبعات رویگردانی از علم اقتصاد

در آغاز به وعده‌های ناظر بر رابطه میان دولت و بازار اشاره می‌کنیم که تناقض‌های آن بارز و در عین حال معنادار است. دولت نظارت بر بازار را افزایش خواهد داد، گرانی کالاها در بازار را کنترل خواهند کرد و به اصلاح نظام قیمت‌ها پرداخت خواهند کرد. نشان می‌دهد که می‌دهد آن زمان و رئیس‌جمهور فعلی و به طریق اولی، مشاوران اقتصادی وی، روشنی از بازار نظام و سازوکار قیمت‌ها در آن زمان و از طرفی اینکه سخنانی از این دست، به زمان انتخابات نبوده و بر سر کار آمدن دولت می‌پردازند. سيز ده م، به تواتر از

دیگر، رفع وابستگی کالاهای اساسی به نرخ ارز است؛ به طوری که با نوسانات، قیمت کالاهای اساسی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. آیا همه نهادهای موردنیاز برای تولید کالاهای اساسی را می‌توان در داخل تولید کرد؟ کدام یک از مطالعات اقتصادی جدید در این خصوص انجام شده است که می تواند بر اساس آن سیاست انجام شود؟ یکی از وعده‌های معروف یک‌سال پیش کاندیدای ریاست‌جمهوری، نصف‌کردن نرخ ارز را در وهله نخست‌وزیر و تک‌رقمی‌کردن در بازار کالاها و خدمات نمی‌توان در یک مرحله بعد ارزیابی کرد. در اين نزديك به قك‌س الدر عمل مي تدا و م

با توجه به گزارش‌های علمی و عملی، می‌توان به تولید چهار میلیون واحد مسکونی در چهارسال و ایجاد یک شغل در هر سال اشاره کرد. دلیل بی‌رویه دولت در همه بازارها، سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌وکار به‌شدت بالاست، چیزی جز شعار نمی‌توانست باشد و در مدت یک‌سال گذشته هم دیده شود که چنین بود. این مشکل در آنجا وجود دارد که از صدر تا ذیل مسوولان این دولت، علی‌رغم این‌که به تخصص، اولویت می‌دهند و الشعاع آن قرار می‌دهند، این مشکل وجود دارد. ؛ چرا 0088

اما در نظام اداری و سیاسی، عمل به معنای وفاداری به مقامات بالادست است و سنجه عینی و مشخصی غیر از اعلام مواضع گفتاری برای آن وجود ندارد. و برای فرار از چنگ عدالت، از کشور گریخته به کانادا نزد آقازاده ها رفته است. و تجربه افراد کافی است.در کشور ما از چهار دهه است که در دولت سیزدهم است که در دولت سیزدهم انجام می شود. این غربالگری را تهدید می کند. خود هم هست، براق سپردن آنها مسئوليت ها 00

اما برای روشن شدن ذهن آن دست از «متعهدان» غیور من ممکن است، این توصیه دلسوزانه را بر غربزدگی یا خودباختگی در برابر «تمدنحط غربی» کنند، باید گفت که به هیچ وجه، سخن از این نیست که غرب کعبه آمال است و باید به سوی شتافت؛ از نظر منطقی، خرد و علمی در حل مسائل و دوری جست‌وجو شود. در عین حال باید توجه کرد که غربیها این فضا را همیشه در جهت مردم و میگیرند.

ممکن است در برخی موارد، منافع ملی ایران با سیاست خارجی برخی از کشورها، چه غربی و چه شرقی، همسو باشد که در این صورت، وظیفه حاکمان این است که از فرصت پیش‌آمده، به‌طور واقع‌بینانه بهره ببرید؛ بدون اینکه غربگرا یا شرق‌گرا شوند. منطبق بر آموزه های علم اقتصاد، تجارت آزاد در سطح بین الملل در ازمدت به مردم همه کشورهای جهان است. صحنه‌های روابط سیاسی بین‌المللی، همان موارد بسیار پیچیده‌تر از آن است که در ظاهر به نظر می‌رسد.

نابی‌ولینا متخصصان برجسته از سوی دولت‌های غربی، از سیاست‌های پولی ملی نجات داد، سیاست پولی عالمانه رئیس بانک‌مرکزی جمهوری فدرال روسیه، الویرا نابیولینا بود. علم اقتصاد است که سیاست هایش منطبق با آخرین یافته های علمی در دانشگاه های آمریکا به ایالات متحده آمریکا است. که نابیولینا از آخرین اقتصادهای اقتصاد در محافل آکادمیک غرب به نفع خود کشور استفاده می کند. ؟

* منت گر قده در روزن امه

دکمه بازگشت به بالا