مجله تندرستی

پرستارانی که تعدیل شدند به کار بازمی‌گردند

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اعلام این مطلب که در رابطه با پرستاران ۸۹ روزه، طرح‌ها و طرح‌ها و پرستارانی که تعلیم می‌دهند، خبرهای خوبی داریم، گفت: در مجلس روی این مباحث کار شده و انشاءالله این پرستاران مشمول قانون شده و به کار برمی‌گردند. این علاوه بر ۵۲ هزار استخدامی است که در سالهای پیش مجوز آن گرفته شده است.

به گسارش مجله آنلاین، محمد میرزابیگی و معاون این سازمان از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان البرز رفتند و در ادامه نشستی با حضور شهرام صیادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان البرز، مدیران پرستاری این دانشگاه و اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری کرج برگزار شد.

میرزابیگی با بیان این‌که از 300 شهید جامعه سلامت، 100 نفر از پرستاران بودند؛ اظهار کرد: استان البرز جایگاه ویژه و ویژه‌ای در این دفاع داشت و می‌گفت یک ایران کوچک در خط مقدم دفاع از سلامت مردم حضور دارند. استان

وی افزود: از سال ۷۹ قانون و کلیات سازمان نظام پرستاری به تصویب مجلس رسید و در سال ۸۱ انتخابات سازمان برگزار شد و اکنون دوره پنجم سازمان نظام پرستاری در ۱۴۵ شهر کشور هیئت مدیره‌های ۹ نفره دارد؛ همچنین شورای عالی ۳۰ نفره‌ای دارد و می‌باشد. ورچهار سال یک بار، ساسمان برگسار می‌شود که این مسائل مربوط به بخش حرفه‌ای، صنفی، صنفی، صنفی، و معرات و منات است.

میرزابیگی ادامه داد: بخش پرستاری را که در راس آن معاونت پرستاری و در ادامه پرستاری قرار می دهند، هستند که در ۲۴ ساعت شبانه روز ۱۶ ساعت به طور مستقل و با ۱۴ هزار مدیر کار می کنند و ۸ ساعت نیز با دولاین حمایت و پشتیبانی می شوند. پشتان شرکت دارند.

رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به بخش آموزشی پرستاری مشخص کرد: در رأس آموزش پرستاری، بورد پرستاری وجود دارد و در حدود 195 دانشکده پرستاری و 60 هزار دانشجوی پرستاری وجود دارد که از مقطع کارشناسی تا دکترا در حال تحصیل هستند.

وی گفت: ما با چهار اولویت مردم، نظام سلامت، مراقبت‌های پرستاری و پرستاران، در جامعه فعال هستیم.

میرزابیگی گفت: من بارها در زمان معاونت پرستاری در نهاد ریاست جمهوری این نکته را متذکر می شود که فعل درمان در معاونت درمان وزارتخانه دارو وجود دارد؛ فعل درمان در معاونت بهداشتی، فعل آموزش در معاونت آموزشی و بحث و تجهیزات پزشکی در معاونت وجود دارو. دارد؛ اما متولی‌های سلامت برای مردم در سطح جامعه، بیمارستان‌ها و در تمام سطوح اول و دوم و سوم، چه کسی است؟

وی ادامه داد: معاونت پرستاری نیز در وزارت بهداشت و درمان و مدیریت ۱۴ هزار مدیر پرستاری است. پرستاری با چهار سال درس خواندن نمی‌تواند عمل پرستاری را انجام دهد بلکه دانش و مهارت و دانایی را انجام می‌دهد و می‌تواند با همکاری مشترک تا پرستار به بیمار خدمت کند.

میرزابیگی افزود: دانایی در دانشگاه‌ها و کارآموزی‌ها می‌گیرند و سازمان نظام پرستاری بر اساس استانداردهای خدمتی، نظارت‌های قانونی را انجام می‌دهند و تنظیم می‌کنند. پیگیری مطالبات پرستاران است.

رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه 220 هزار نفر عضو شماره‌دار سازمان‌ها هستند بیان می‌کنند: جستجوی می‌کنیم مثل تعرفه، قانون ارتقای بهره‌وری، ماده 75 قانون برنامه ششم توسعه (پرستاری جامعه‌نگر) و … را ریل گذاری و بسترسازی کنیم. بحثی که داریم تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را داریم که پیش از تصویب در دولت، چند منبع شامل منبعیابی، تعریف کا، تعریف ارزش نسبی و بازتوزیع را داشت که آیین‌نامه‌های مرتبط در دولت تصویب شد و اکنون نیز سازماندهی HIS را صادر کرده و بازتوزیع نیز دارد. تینده می شود.

به گفته رئیس سازمان نظام پرستاری، قانون تعرفه‌گذاری به میزان ۱۰ درصد از درآمد بیمارستان‌ها اضافه خواهد شد و پرستاران نیز بهره‌مندی خواهند داشت.

وی با اعلام این که در رابطه با پرستاران ۸۹ روزه، طرح‌ها و تمدید طرح‌ها و پرستارانی که تعلیم می‌دهند، خبرهای خوبی داریم، مشخص کرد: در مجلسی روی این بحث‌ها کار شده و انشاءالله این پرستاران مشمول قانون شده و به برمی‌گردند که اینها نیز برمی‌گردند. ۵۲ هوار استخدامی است که در سالهای پیش مجوز آن گرفته شده است.

میرزابیگی در ادامه با بیان اینکه از مطالبات کشوری خاطرتان آسوده باشد؛ گفت: اگر ما در سازمان نظام پرستاری مطلبی را بیان کنیم و می‌دهیم تا حصول نتیجه آن را دنبال کنیم و هر چه از وزارت بهداشت عبور کند و به دستگاه‌های دیگر می‌رود. سقف سمنی‌اش بیش از یک ماه نیست و به نتیجه مطالب حاصل می‌شود.

وی درباره پیگیری فوق العاده خاص نیز گفت: وزارتخانه به سازمان برنامه منتقل شده، تبدیل به سنگ بزرگی می شود که نشان داده شده است. اما ما همچنان ادامه می دهیم و سعی می کنیم که با روش های دیگر بتوانیم این مطالب را محقق کنیم.

میرزابیگی با بیان اینکه برای استفاده از پرستاران اخبار خوبی در راه است گفت: برای تبدیل وضعیت و استخدام شرکت ها، فعالان در ایام پزشک، پرستاران ۸۹ روز و … در حال حاضر ادامه داریم و تا سال های دیگر پرستاران در زمینه شغلی حل خواهند شد. و اشت.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، تعرفه خدمات پرستاری به ایستگاه‌ها اخیراً به پایان رسیده است و چهار آیین‌نامه باید می‌شود که شامل دستورالعمل HIS، صدور اسناد، اجرای تعرفه‌ها و آیین‌نامه بازتوزیع بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا