مجله تندرستی

WHO در مورد شرایط اضطراری آبله میمونی تصمیم گیری می‌کند

گزار ش

به گزارش مجله آنلاین، دو منبع نزدیک به تصمیم اعلام شرایط اضطراری بیماری آبله میمونی به خبرگزاری رویترز: اعضای گروهی از سازمان جهانی بهداشت در مورد اینکه آیا این بیماری نشان دهنده یک وضعیت اضطراری بهداشتی است جهانی یا خیر با اختلاف نظر است. دارند اما ممکن است

این کمیته که روز پنجشنبه تشکیل جلسه داد به دبیر کل سازمان بهداشت جهانی که مسئول تصمیم گیری نهایی در مورد اعلام وضعیت اضطراری بهداشت جهانی است، مشاوره می دهد.

قرار استان

در حال حاضر “عنوان اضطراری بهداشت عمومی” تنها برای همه‌گیری رژیم‌ویروس و تلاش‌های پیوسته برای ریشه کنی فلج اطفال به کار گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در هفته‌های اخیر، تاکید متخصصان و مسائل بهداشت عمومی به سازمان‌های جهانی بهداشت و دولت‌های ملی برای افزایش بیشتر بیماری‌های آبله میمونی افزایش یافته است. 548

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا