مجله رویداد

آخرین وضعیت فعالیت زنان آتش‌نشان در تهران/ تعیین تکلیف ۱۶ تن تا ماه آینده

مدیرع س س آتش خدم یمنی ن شهر شهر آخرین نش نش زن در ین هی جد جد گ آتش د.

قدرت الله محمدی درب زم زم آتش نش زن س س و یمنی یمنی ن تهر شهر شهر

ی ب بی اینکه نب به تعد آتش زن کنیم کنیم: در پر ید آق تکمی تکمی تکمی ت ت ت ت حس خ خ خ پ پ پ پ پ یتخت یتخت خ خ خ خ خ خ خ خ خ یتخت.

سازمان سازمان‌ها و خدمات ایمنی شهر تهران اظهار کرد: در حال حاضر سازمان سنجش تعداد پذیرفته‌شده را بیش از ظرفیت اصلی به ما اعلام کرده است. ، پس ز نیز گزینش نج نج پیش بینی م م ست ت نش نش آتش آتش آتش آتش آتش تک تک تک 1 1 1 1 نفر نفر د آنه کنیم.

در همین زمینه بخوانید:‌

شود؟

آتش نشانان زن

محمدی ادامه داد: دوره آموزشی بعد از تعیین تکلیف آغاز خواهد شد و پس از آن آموزش فشرده برای آن‌ها صورت می‌گیرد. کنند تا خبر لازم را به دست آورد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا