مجله تندرستی

افزایش بیماری‌های عفونی با تغییرات اقلیمی

در ی م یک تحقیقی تحقیقی که گر د ه د نشگ م م نشریه نشریه نشریه.

این مخاطرات شامل گرمایش زمین، خشکسالی، موج گرما، حرکات جنگلی، موج گرمایش زمین، خشکسالی، موج گرما، حرکات جنگلی، بارش شدید نسبت به انتشار گازهای گلخانه ای در بروز بیماری های عفونی شده است. ، سیل، توفان، بالا آمدن سطح آب دریاها، تغییرات بیوشیمی اقیانوس ها و تغییر پوشش خشکی است.

بیماری های افسایشبیماری های افسایشبیماری های افسایش

با ترکیب دو فهرست معتبر از تمام «بیماری‌های شناخته شده عفونی» و «بیماری‌های ناشی از عوامل بیماری‌زا» که در طول تاریخ بر سلامت انسان‌ها تأثیر گذاشته است، بیش از 70 هزار مقاله علمی را برای یافتن نمونه‌های تجربی درباره هر یک از آن‌ها مشاهده کرد. ترکیب معروف شه، بررسی کرد.

این تحقیق نشان داد گرمایش زمین، بارش، خشکسالی، توفان، تغییر پوشش خشکی، تغییر اقلیم اقیانوسی، آتش سوزی جنگل ها، گرما، تغییر سطح آب دریاها بر بیماری های عفونی ناشی از ها، باکتری ها، حیوانات، قارچ ها، تکخته ها ها، گیاهان و کرومیست ها انتقال بیماری های عفونی از طریق ناقل بوده است، نمونه هایی از موارد نیز از انتقال آبی، هوازی، مستقیم و از طریق غذا یافت می شود. 75 مورد بیماری انسانی دست کم تحت تأثیر یک مخاطره اقلیمی اشطری و شش مسیر در محدوده بفرد بوده است.

بیماری های افسایش

کامیلو مورا استاد جغرافی دانشکده اجتماعی و نویسنده ارشد این تحقیق گفت: با در نظر گرفتن پیامدهای آشکار و فراگیر همه حوادث، آسیب پذیری عظیم ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای واقعا ترسناک بود. که می توان با تغییر شرایط اقلیمی انطباق داد. این یافته های مبرم به کاهش انتشار گاسهای گلخانه ای را در سراسر جهان نشان می دهد.

این ابزار به کاربران امکان می دهد مخاطرات خاص، مسیرهای انتقال و گروه های بیماری را پرس و جو کنند و شواهد را ببینند.

ین محقق ن فتند یمی یم ز ز ه ه کرده متعدد متعدد متعدد متعدد یمی یمی یمی،،،،، زیست من گسترش گسترش گسترش ن دهنده دهنده دهنده.تغییر رنگ ها و گرمایش زمین با عوامل ناقل مثل پشه، کنه، کک، پرندگان و چندین پستاندار که در بیماری های ناشی از ویروس ها، باکتری ها، حیوانات و تک یاخته ای ها از جمله تب دنگی، چیکونگونیا، طاعون، وجود دارد. لایم، ویروس نیل غربی، ککا، تریپانوسومیاسیس، اکینوکوکوس و مالاریا نقش داشته اند، مرتبط هستند.

مخاطرات اقلیمی با مداخله در مهاجرت و جابجایی اجباری انسان ها، باعث تماس های جدید با عوامل بیماریزا شدند یا این تماس ها را افزایش دادند. کریپت کریپت، ژی،، ژی ژی،،، ن شیگ شیگ شیگ ذ حصبه حصبه حصبه ه ند.

مخاطرات اقلیمی عوامل خاص عوامل بیماری‌زا از جمله شرایط اقلیمی برای تولید مثل، تسریع چرخه حیات، افزایش فصل ها/طول مدت قرار گرفتن در معرض این عوامل، افزایش فاعل و انفعالات ناقل بیماری‌زا و افزایش بیماری‌زایی را تقویت می‌کند. زمین گرم به ط ر ت مثبتی مثبتی رشد پشه ه بق میز میز گزیدگی آنه د و و نی نی نی نی.

مخاطرات اقلیمی همچنین توانایی مقابله با عوامل بیماری را با تغییر شرایط جسمی مانند افزایش فشار ناشی از قرار گرفتن در معرض بیماری های خطرناک، قرار دادن افراد در شرایط ناایمن، آسیب به زیر ساخت ها، قرار دادن افراد در اثر عوامل بیماری یا قرار گرفتن برای مثال خشکسالی به بهداشت نامناسب می شود که عامل بروز موارد تراخم، کلامیدیا، وبا، ورم ملتحمه، کریپتوسپوریدیوم، اسهال، اسهال خونی، اشریشیا کلی، ژیاردیا، سالمونلا، گال و تب حصبه بوده است. است.

گرمایش زمین به عنوان مثال به نظر می رسد از بیماری های ناشی از بیماری ها استفاده می کند. با این حال بیشتر بیماری هایی که در اثر یک مخاطره کاهش یافتند، در اثر بیماری ها و حتی گاهی همان مخاطره تشدید شدند.

برای مثال، به نظر می‌رسد که گرم شدن هوا باعث کاهش ویروس‌ها می‌شود که احتمالاً به شرایط نامناسب مربوط می‌شود که دلیل آن سیستم ایمنی قوی‌تر در شرایط گرم‌تر است. و حتی گاهی اوقات همان خطر تشدید می شدند.

۴۶

دکمه بازگشت به بالا