اقتصادی

تداوم پویش همبستگی بافت تاریخی یزد/مرمت خانه های تاریخی سیل زده – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

محمدجواد آزادی، فعال حوزه جوانان در گفتگو با خبرنگار آنلاین در مورد این پویش اظهار داشت: هدف از راه اندازی این پویش، حمایت از ساکنان بافت تاریخی و جمع آوری کمک های حمایتی و خیری برای مرمت خانه هایی است که در اثر تخریب تخریب شده است. دارند.

وی افزود: در قالب این طرح جستجو داریم با جمع آوری کمک های خیری، با توجه به امکان پذیر نبودن سکونت در این خانه ها و از دست رفتن وسایل زندگی ساکنان آن، برای پیدا کردن خانه اجاره ای برای ساکنان بافت تاریخی اقدام کنیم.

این حوزه جوانان گفت: خیرین فعال در این حوزه از این موضوع حمایت می کنند و شرایط سکونت در خانه های استیجاری برای برخی از آسیب های ساکنان از سیل شده است و امیدواریم این حمایت ها را تداوم بخشد تا بتوانیم وسایل زندگی را برای آنها فراهم کنیم. .

مسئل مردم د ن میر ر ر میر میر میر مرمت مرمت خ خ خ تر شده سی سی ین ل می می آم آم.

ی د د: یکی ز ه ر ه زم زم به ن ب فت فت ریخی مرمت مرمت مرمت مرمت مرمت.

آز همچنین ز تد یت این ین حم س کن کن ب ب ت خبر خبر د

این پویش توسط موسسات مردم نهاد جوانان پایدار، جوانان ایوان هنر و جوانان کریاس راه انداسی شده است.

دکمه بازگشت به بالا