مجله تندرستی

تصاویر| حراج استون مارتین جیمزباند با این قیمت عجیب و نجومی !

استون مارتین DB5 اولین خودروی جیمز باند نبود، اما واقعاً نمادین‌ترین آن‌ها بود که در مجموع در هشت فیلم 07 حضور داشت. یک حر خ خ نتری به مب غ د د ر شد ز یه یه یه یه ب ب بیشتر ست مب مب ختی ک.

آستون مارتین شان کانری

خرید ن ع ع بخشی بخشی ریخ می ز ج ج شخصی جکی قهرم ست ست ل ذت ببرد ببرد.

نگاهی به تاریخچه آستون مارتین DB5 شان کانری

این DB5 اولین بار در فیلم گلدفینگر محصول 1964 ظاهر شد، البته مدلی که به تازگی به فروش رسیده است، دارای تمام سلاح‌ها و ابزارهایی است که خودروی باند با آن‌ها شناخته شده است. ب که در سال ۲۰۱۸ ۲۰۱۸ خرید در شر ی قر ، ، مشکی مشکی مشکی ب م خ شد آمیزی آمیزی آمیزی ت ب که فی فی.

شان کانری

این DB5 در خانه شان کانری در سوئیس نگهداری می‌شد. در باهاما در گی می‌کرد.

در سال 2018، استون مارتین اعلام کرد که مدل‌های بعدی آستون مارتین DB5 را خواهد ساخت. آغاس شده بود.

۲۲۷

دکمه بازگشت به بالا