مجله تندرستی

تصویر زیبای “زحل” در نزدیک‌ترین فاصله‌اش با زمین

سیاره ما روز یکشنبه گذشته در یک رویداد جهانی سالانه که «مقابله» (مخالف) نام داشت، مستقیماً بین حل و خورشید قرار داشت و در آن لحظه بود که این غول گازی به ما نزدیک بود و در فاز کامل خود قرار داشت، بنابراین حتی با چشم غیر مسلح هم امکان رصد این منظره عالی وجود داشت.

“مق ب ه در ست ست که جرم آسم آسم آسم آسم آسم آسم آسم) ز ن به نسبت در نقطه مقم مقم (180 درجه) قر می گیرد که به جرم ب و و ب ب ب ب و ر. ر ب ب ب ب ب در میانه آن دو قرار می گیرد.

«ندر مک ک» (Andrew mccarthy) عک د که ین حظه حظه ثبت کند که به پشت پشت رکینگ رفت ز بر بر ی ی بر بر بر بر بر بر ستف ستف ستف ستف بر بر بر بر بر بر بر.

مک ک گفت: ین تص ستف ز ت ت 11 11 د د د د که بر رنگ و دیگری جزئی ت ز ب ب، گرفته است ست ست ین این هز هز هز هز ر ر ر ر هز هز یج یج یج یج یج یج یج در ساعات اولیه صبح گرفته شده است.

ر یکشنبه زح می می ی (۱. می کی کی) ز زمین ص شت شت سرعت مت ۶ م م ی (۹۹ کی) در ث می.

تصویری باشکوه از "أحل" در ندیک‌ترین فاصله با زمین

ساعت ۱۸ ۱۸ به منطقه منطقه منطقه ست نیز شرقی شرقی شرقی ۳ می درخشید.

او گفت: عکاسی از سیارات با عکاسی از دیگر اجرام آسمانی می‌کند زیرا خود سیارات کوچک هستند.

مک رتی رتی پس آب آب هده هده دری فت س س نج نق نق ص هی هی شد و فی م م م شک شک.

و گفت: این بز که آن آن می ر ر می به من ت بسی ر ضحی ضحی آن آن.

تصویری باشکوه از "أحل" در ندیک‌ترین فاصله با زمین

اندرو مک کارتی

ندر ندر به کیه نی ع که شد ۹ ل د بر ب ط ب ب خ ب پدرش پدرش کند کند.

در ماه مه، اندرو تصویری ۲۸۶ مگاپیکسلی اس خوشید در شدیدترین دوره فعالیت خورشیدی در چند در چند دوه اخرا در.

تصویری باشکوه از "أحل" در ندیک‌ترین فاصله با زمین

ین تص گ ی ه عظیمی ر ر که ر سطح و آنه آنه ر یی آتشین ک کرد کرد کرد کرد کرد.

چندی پیش نیس یک ویدیو تایم لپس اس تغییرات ماه کامل در طول یک سال در آسمان منتشر کرد.

دکمه بازگشت به بالا