اقتصادی

تفاوت‌های استانی در عزاداری؛ از گِل‌مالی لرستانی‌ها تا نخل‌برداری یزدی‌ها

در این ایام مرکزیت عزاداری ملی وجود ندارد.حتی در جایی مثل مشهد که مدفن امام معصوم علیه السلام قرار دارد، عاشورا از شلوغ ترین ایام آن مرقد مطهر نیست. کشور مراسم ویژه دارند.

به همین دلیل مردم در هر جا که هستند، برنامه ریزی می کنند تا در عاشورا به شهر و یا روستای خود بروند. علاوه بر جنبه مذهبی، بخشی از فولکلور مناطق مختلف در کشور است.

سینه زنی جنوبی خود یک تصویر سازی از واقعه عاشوراست که در همه جهان بیننده می تواند باشد. با حرکات موسون و نووه های اهنگین و صداهای سیبا، با لهجه شیرین جنوبی.

گِل مالی لرستانی ها و مراسم بسیار سنگین آماده سازی آن و گِل بستن همه در روز عاشورا و عزاداری لری که با سر و صورت گِلی انجام می شود فقط اختصاص به لرها دارد و کمتر نحله ای از لرها به آن بی توجهی می کنند، جلوه های ویژه ای دارد. که وقتی به فیلم کشیده می شود، علاوه بر جنبه مذهبی، رنگ تصویری مهمی دارد.

مر نخ در و و ی ی منظم آن زنی هه در می می نیز نیز به فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد در در در در در شمرد شمرد.

ب س کثریت ج به دش حی ین ک نش نش نش ل ل عمیقتر عمیقتر ری ری در ج د د ست.

ادعای نادرستی نیست اگر گفته می شود امام حسین ومراسم محرم وعاشورا نخ تسبیحی فولکلوریک ایران است که حتی پیروان دیگر آدین ومذاهب را هم در می گیرد. ایام حکومت پهلوی و چه مبلغان امروزی نفرت اس دین خیلی اثر مثبت یا منفی براین فرهنگ غیرقابل دسترسی است.

* منتشر شده در سایت جماران/ سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

دکمه بازگشت به بالا