مجله نشاط

تمهیدات وزارت ورزش برای بازسازی 141 مکان ورزشی آسیب دیده در کشور

خبر داد

تمهیدات وسارت ورسش برای باساسی 141 مکان ورسشی آسیب دیده در کشور

زیر رزش و ج ن گفت: 141 مجم رزشی در سر کش ل ل سی سی سی دید به به ست.

حمید سج دی و ج ن در گفت ر ر سی سی به به س س ل که سی سی سی چه م کن گفت گفت گفت . گز ت ر همک خ یژه مدیرک محترم کرده یست یست آسیب دیده دیده شده است ست ست 7 7 7 هستیم هستیم

وی در ادامه گفت: در اماکن ورزشی یک کفپوش که آسیب ببیند حداقل دو میلیارد تومان یک میلیارد تومان می شود و یا چمن طبیعی که گل و لایی آن را خراب می کند، آن چمن طبیعی طبیعی ها تومان کمتر از 2-3 میلیارد تومان است که این چمن نیاز به بودجه دارد.

وسیر ورسش و جوانان بیانان کرد: چمن طبیعی که در م نس در شد شد گرفته شده است گرفته شده نظر ر نی نی د عدد عدد سنگینی سنگینی حمد ل شده بود می رسد می رسد می رسد می رسد می رسد می رسد می رسد و می رسد و می رسد می رسد می رسد می رسد وصول می شود

حمید سجادی با اشاره به دستور رئیس جمهور افزود: رئیس رئیس م د که سریع چمن چمن حی ش که بذر در خرد خرد ک چمن طبق گز ست که که ل به بر یک زیر ه چنین چنین چنین چنین چنین چنین چنین چنین چنین چنین چنین چنین می شود. گرفتن احیای آن حسینه های زیادی دارد.

سجادی با اشاره به اماکن ورسشی تخریب شده در سیلاب‌های منحصر به فرد بیان کرد: 141.

وی گفت: در سیل تهران، استاندار محترم سخت کوش و پرتلاش و پای کار بود، وقتی که 2 صبح با آنها تماس داشتم می گفتند که مقامات خود در موقعیت قرار دارند که هر آن خطر جانی وجود دارد ولی پای کار هستند. مقدار سیل فروکش کرد و امکان تردد ارائه تعداد زیادی از آفرود سوارها و موتورسوارهای ویژه که در مناطق صعب العبور تردد کردند اعزام شدند که از فدراسیون تشکر کنند و از هیئت اتومبیلرانی تهران که این تیم را حمل می کنند و ما هم در حد مجاز هستند. سع خ خ در کن کن ه ه.

وسیر ورسش عنوان کرد: برای احیای اماکن ورزشی دکتر رئیسی دستورات لازم را در هیئت دولت داد و اعتبارات لازم را هم پیش بینی کرد و هر آن را که نامه بنویسیم و درخواست کنیم که این حمایت را برای جبران می بینم، آقای دکتر مخبر قول داد که از آن نظر. اعتبارات دارد در خدمت منابعی که می توان از آن استفاده کرد.

انتهای پیام//

دکمه بازگشت به بالا