مجله تندرستی

تولید مواد نانوکربنی با پسماند ماهی!

در همین ارتباط، «نانوپیازهای کربن‌ها» (Carbon nano-onions/CNOs) نیز از این قاعده مستثنی است. مانند سطح نشان رویه و رسانایی بالای گرمایی و کتریکی خود را نشان می‌دهند.

این در حالی است که شیوه‌های متعارف برای تولید نانوپیازهای کربن‌پایه برخی جوانب منفی نشر جدی به همراه دارد اما اکنون در یک تحقیق جدید منتشر شده در «شیمی سبز» (Green Chemistry) گروهی از دانشمندان از موسسه فناوری «ناگویا» ژاپن یک راه ساده و مناسب برای کربنی با کیفیت بالا پیدا کرده اند.

تبدیل پسماند به مواد نانوکربنی برای تحقق توسعه پایدار

ین ین ر ب شیمی یی بر م ج ج ج ج ج (MicroWave pyrolysis) فض م سنتز ظرف چند چند ث به تبدی.

این ر سنتزی نیز س ر هی بر ی ض ض م د مفید مفید می می.

مض بر اینکه در ن کربنی س نس بعدی بعدی بعدی q q q q q q q در ک شدید هزینه کرد.

46

دکمه بازگشت به بالا