حاج ناصر ثروت پدر زنش را بالاکشید و به کانادا فرارکرد

یکی از دوسالی بود که برای تعیین تکلیف سهم الارث خانواده همسرش به دفترم رفت و آمد. که منشی سر رد ک ق و گفت گفت ثری آمده بیینه ، ل ل و و و رج ز بی بی خ خ د د د د پرسیدم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم. شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم شم میگه حاج‌آقا با دختر سرایدار کارخونه رفته کانادا!! واین کارها!شاید بد متوجه شد که یکدفعه در باز شد و ثریا خانم گفت:نخیر جناب کی این من شم که شتب شدین این مث جنت من به ذ، تِ و نیک، که نه خ خ ند.

سی وچند سال پیش جلوی در کارخونه‌ای پدرم از خروس خون تا بق سگ توی سرما و گرما روی چهارپایه چوبی تق و لقی می‌نشیند و لیستی از کامیون‌هایی که از کارخونه خارج می‌شوند، یادداشت می‌کرد تا روزی که پدرم خبر آورد ناصر، همون دانشگاهی قبول کرد. که من قبول کردم،خیلی سخت بود که با پادو و کارگر پدرت توی یک دانشگاه درس بخونی و سخت تر از همه اینها که دانشگاه حرف و گفت سال اول دانشگاه تموم نشده بود که پدرم گذاشتش مدیر داخلی کارخونه و چشم به هم زدم دیدم پای. سفره ی عقدش نشستم، به حرف دلم گوش دادم تا فردا روز برای بچه ها و نوه هام عشق و عاشقی من وپدرشون نقل کنم و قند توی دلم آب بشه از اینکه خودم را تنها لیلی به وصال مجنون رسیده ی این دوره زمونه معرفی کنم اما حالا با چشم وگوش خودم شاهد خیانت مجونی هستم که حتی مجنون شدنش هم مدیون محنبت وبسرگواری خانواده من است.

خلاصه‌ای پرونده
پس از ازدواج ثریا وناصر،پدر خانواده ای که پسر نمی تواند کل مال واموال خانواده را به ناصر میسپارد و در این سال ها هرچه ملک و املاک، طلا وجواهرات و…با درآمد کارخونه خریداری شده نزد حاج ناصر که امروز با دختر ۱۸ساله است. کارخانه سرایدار در ونکوور کانادا سرگرم نوشتن عسل ماه عسل هستند ویا خانم درصدد واپسگیری چیزی است که طی سی سال گذشته از کارخانه مجرای به وی رسیده و منطبق بر اسناد و مدارک در تملک حاج ناصر است اما در حقیقت حاج ناصر جز حق وحقوق ماهیانه است. مدیریت کارخانه‌های درآمد و سرمایه‌گذاری‌های کمتری از سهام و مالکیتی اموالی که به نام‌ها، وجود داشته باشد.

در مواردی که صاحب واقعی اموال، برخلاف مفاد اسناد تنظیم شده شخص یا چشم چنین دیگری هستند که حسب اعتماد یا به هر دلیل دیگری مال و اموالشان را به نام دیگری زده و آن دیگری کل اموال را به اصطلاح بالا کشیده،مهم ترین اقدام پس از یست کردن م ، شن س ت سن د عم ع ، ، و و م ه ه شن شن بی و و و و ثمن ثمن.

در قانون مدنی مقرراتی با سرفصل اسباب مالکیت و الزاماتی که بدون قرارداد می شود(ضمان قهری)* تعریف شده است که چنین مواقعی است.زمانی که شخصی بدون استحقاق و به اصطلاح مِن غیرحق مالک وصاحب اموالی است، مکلف است عین آن مال و اموال است. را به مالک اصلی مسترد کند وحتی اگر عین مال وجود ندارد مکلف است شبیه به آن مال یا قیمت و ارزش ریالی(ارزش اقتصادی)آن اموال را به مالک برگرداند(درحقوق مدنی مال به مثلی وقیمی تقسیم می شود که درپاورقی توضیح خواهد داد)*

ضمن توصیه به آرامش و تصمیم گیری با اهالی خانواده به ثریا خانم مطمئن دادم، پس از جمع آوری لازم، مستند به اطلاعات حساب های بانکی و طرق تامین وجوه لازم برای خرید اموال با تقدیم دادخواست علیه حاج ناصر می توان کل اموال و املاکی را که به نام وی اما انجام داد. متعلق به خانواده است پس گرفت.اما موضوع ازدواج وی با دختر سرایدار کارخانه ومسائل اخلاقی ناشی از این دلیل هیچ دلیلی جز فشار قراردادن حاج‌ناصر از طریق مطالبه‌ی مهریه و حقوق ناشی از زوجیت متصور نیست*ثریا خانم در پاسخ به این عبارت انتهایی، ابرو در هم کشیده،آهی جگر سوز اس اعماق وجودش بیرون دادو با یک جمله تمام حرفش را زد:خلایق،حیف من که بخواهم بابت این موسوع معترض بشم!!

فصل

دلیل به هر دلیلی،چاره ای ندارد که برخی از مال و اموال خویش را برای مدتی به نام شخص دیگری کنید ویا در شراکت و مشارکت مالی،حسب اقتضای فعالیت ها، یکی از شرکای اختیاردار کل شرکت ب،بهتر است حتما صورتجلسه ای با حضور دو نفر. ی چند ش تنظیم و حق هریک هریک ز آن تعریف.

در مدنی راجع به طرق و قانون نحوه ایجاد مالکیت مقررات خاصیت تعریف شده است که می توان این مقررات را تصویب کرد(ماده۲۹تا۵۴ و ماده۱۴۰قانون مدنی تحت عنوان اسباب تملک)راجع به استحقاق و حق مالکیت بر مال و اموال طرح دعوی کرد/علاوه بر مقررات جاریه، اصول حقوقی-شرعی نیس در این دارد.

ضمانقهری ،تکالیف و الزاماتی است که خارج از اراده ی چشم برای افراد ضعیف و تکلیف ایجاد می کند. در جبر خس ش ی چن نچه خ رج ر ر حق حق حق نسبت به به به کرده ساخته (م ج ن) مک به جبر ست.

اموال در قانون مدنی به انواع مختلف تقسیم می شود که نمونه ای از مال و اموال مورد بحث در بازار فراوان باشد به آن مال مثلی می گویند مانند برنج طارم، پژو پارس رنگ سفید، سکه ی طلا و..اما شبیه و شبیه آن است. ل ل در نب ر ر ر م عتیقه عتیقه عتیقه/گر مث متعهد ب ر مث مث مث ب ب ب ب آن قیمت م م می می می می.

حق ز ش مهریه/جرت مث نفقه ست ز ج ذن ذن م به دوباره کند ز د ط ط که که زد ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین

*وکیل دادگستری _شیراز

65

دکمه بازگشت به بالا