مجله تندرستی

حیواناتی که از تغییر اقلیم جان سالم به در می‌برند

هیچ حیوانی در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوای مصونیت ندارد، اما برخی از حیوانات نسبت به بقیه بسیار حساس هستند.

اما در حالی که انسان‌ها در تلاش برای تغییر آب و هوا هستند، همچنین به سایر حیوانات کمک می‌کنند تا از بحرانی که انسان‌ها به آن جان سالم ببخشند. بررسی این مسئله است که کدام آسیب پذیری را در برابر تغییرات آب و وایی دارند.

بر این اساس، گروهی از پژوهشگران اروپایی سوابق مربوط به 177 گونه پستانداران زمینی (ساکن در خشکی) را بررسی کردند تا به ارتباط بین بی‌نظمی سالانه آب و هوایی، افزایش جمعیت و حیات در سطوح گونه‌ها دست یابند.

«اوون جونز» زیست شناس دانشگاه جنوب دانمارک می‌گوید: «اوون جونز» زیست شناس دانشگاه جنوب دانمارک می‌گوید: تحقیقات این تحقیقاتی که در نشریه eLife منتشر شده است، در رابطه بین حیات یک گونه جانوری با بی‌نظمی‌های سالیانه آب و هوایی وجود دارد. ر مش مش ‌ ‌ عمر نی نی بچه ی ی ه کمتری به که عمر عمر عمر عمر عمر ه د در ، ، رند.

از نمونه گروه اول می‌توان از فیلها، ببرها، لاما (شتر بیکوهان آمریکای جنوبی) و برخی خفاش‌های با عمر طولانی یاد کرد حیوانات کیسه‌دار و جوندگان هم از گروه دوم هستند. طرنش ن می کنند ه ی ج که تر می رشد می کنند نی نی و و ی کمتری ، ل ل ل ل ل زیست زیست هستند هستند.

حتی اگر به نظر می رسد که یک گونه جانوری نسبت به تغییرات آب و هوایی تاثیر زیادی دارد، اما ممکن است بر اثر سایر خطرات ناشی از انسان مانند آن باشد. دست زیستگ زیستگ ، شک آ چن چن ضعیف شده ب ندکی بیشتر به ع ع ممکن است ست ر ببرد ببرد.

در شرایطی که خطر آب و افزایش هوایی می‌یابد تحقیقاتی از این قبیل افراد می‌تواند باعث شود تا بتوانیم در بازی‌های خود نقش مهمی را ایفا کنیم. دارد.

این حیوانات کوچک از خانواده کیسه‌داران بومی استرالیا هستند و هنوز مجهولات زیادی درباره این حیوان دارند.

جمعیت این حیوانات در یک سده اخیر به دلیل دست بردن از زیستگاه‌ها و به تازگی نیز به دلیل افزایش شکارگران و بیماری تا حد زیادی کاهش یافته است، اما تحقیقات اخیراً حاکی است که این حیوان نیز در برابر تغییرات آب و هوایی باید به حیوانات کوچک واکنش نشان دهد. و ب عمر ت دیگر ب ب زی دیگران هم هم آنه کمی د ، ، ، م می ر به آب کنیم.

۵۸۵۸

دکمه بازگشت به بالا