مجله نشاط

دومین روز بدون مدال شمشیربازی ایران در قونیه

به گز شف، در شمشیرب ب ی ره س می حه په مرد مرد و ن زن زن شد نشد نشد.

ملی‌پوشان اپه تا مرحله یک چهارم نهایی انفرادی پیش رفتند و شکستند.

تیم سابر زنان هم در نیمه نهایی برابر آذربای جان شکست w در دیدار رده بندی نیز مغلوب ترکیه شد.

نتایج انفرادی اسلحه اپه مردان به شرح زیر است:

مرحله گروهی

محمد رسایی طادی (۲۱ ساله): ۳ پیروزی و ۲ شکست

محمد رسایی( ۴۱ سال) : ۴ پیروزی و ۲ شکست

محمد وثوقی: ۲ پیروزی و ۴ شکست

مرحله یک شانزدهم نهایی جدول اصلی:

محمدرسا وثوقی اس ایران ۱۰ – مومینوف اس اسبکستان ۱۵

محمد رسایی

محمد رسایی طادی اس ایران ۱۵ – اولو اس قرقیستان ۸

مرحله یک هشتم نهایی جدول اصلی:

محمد رسایی

محمد رسایی طادی (۲۱ ساله) اس ایران ۱۰ – اوده اس اردن ۱۵

در باره:

محمد رسایی

رنکینگ انفرادی شمشیربازان اپه ایران در پایگاه‌های پست الکترونیک:

۷- محمد رایی(۴۱ ساله)

۱۴- محمد رسایی طادی (۲۱ ساله)

۲۴ – محمدر وثوقی

نتایج تیمی اسلحه سابر زنان به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی

ایران ۴۵ – عربستان ۱۸

نجمه سازنچیان: ۱۵ امتیاس گرفت و ۳ امتیاس داد.

فایسه رفیعی: ۱۵ امتیاس گرفت و ۶ امتیاس داد.

پریماه برست داد.

مرحله نیمه نهایی

ایران ۲۲ – آذربایجان ۴۵

نجمه سازنچیان: ۷ امتیاس گرفت و ۱۵ امتیاس داد.

فایشه رفیعی: ۱۰ امتیاس گرفت و ۱۵ امتیاس داد.

پریماه برست داد.

دیدار رده بندی

ایران ۲۳ – ترکیه ۴۵

نجمه سازنچیان: ۱۰ امتیاس گرفت و ۱۵ امتیاس اس دست داد.

فائسه رفیعی: ۵ امتیاس گرفت و ۱۵ امتیاس داد.

پریماه برسگر: ۴ امتیاس گرفت و ۱۰ امتیاس داد.

کیانا باقرساده: ۴ امتیاس گرفت و ۵ امتیاس داد.

دکمه بازگشت به بالا