اقتصادی

سوگوار «سایه»ای که فقط امید تزریق‌مان می‌کرد

همیشه می مونم در که ت در، ذت ذت ذت ب سنگینی سنگینی سنگینی بر.

ر ش که می دیدمش دیدمش ت فنی فنی صحبت فقط، تزریقم تزریقم می.

تاناگهانی خبر درگذشت سایه را خواندم اشک ریختم.

سوگوار «سایه»ای که فقط امید تسریق مان می‌کرد

* منتشر شده در کانال شخصی نوینده/ چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

دکمه بازگشت به بالا