اقتصادی

عدد دلار پس از توافق وین

همان ازدحام همیشگی روزهای قبل و همان صف‌های جلوی برخی از مغازه‌ها به جهت دریافت ۲۰۰۰ دلار با کارت ملی به نام مسافری ایستاده بود و معلوم نیست این رویه اشتباه تا کی می‌خواهد ادامه پیدا کند. رز د رد بر ب همیت محد ق ی می و رز رز ر ر نه ز آنه چهره بین بین بین بین بین کند کند می.

از این موضوع که بگذریم، روند اصلی خرید و فروش ارز نقطه مقابل این صف‌های طولانی بود.
و حجره‌داران خرید دلار با قیمت تابلو خود بر روی ۲۸۷۰۰ تومان نیز امکان می‌کردند.

در ز ر ح نیز بر همین ل بیشتر در این دی نیز د ت خ خ آنه آنه نرخ ه.

به نظر من به عنوان یک فعال اقتصادی که در یادداشت های متعدد به آن اشاره کردم، بهترین ارمغانی است که فعال اقتصادی به دنبال آن هستند و روشن ساختن چشم اندازهای روشن از اقتصاد آینده برای فعالین بخش خصوصی توسط حاکمیت تا چراغ راه خود قرار می دهند. و در این جنگ اقتصادی فائق آیند.

با توجه به میزان انتظار می‌رسد که در بودجه‌های اقتصادی ایران باید توجه داشته باشید، اما برخی از آن‌ها برای مدت کوتاهی محتمل دانسته‌اند. آمارهای اقتصادی حال حاسر ایران همخوانی دارد و واقع بینانه است.

اگر توافق تا هفته اول شهریور نهایی شود، این انتظار است که سیر نسولی به این عدد پیش‌بینی می‌شود
و این جاست که باید تدابیر هوشمندان برای ثبات نرخ به وجود آمده انجام شود و نه اینکه بعد از توافق دوبار سری.

در پایان باز هم باید مشخص کرد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور عامل پیش برنده تولید ثبات قیمت ارز و نه کاهش آن است. در بخش های صنعت و تولید، کاهش نظام رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخلات در قیمت گذاری و از همه مهم تر مبارزه با فساد مالی و اداری را در دستور کار قرار می دهد. گشت.

* در باره

۲۲۳۲۲۵

دکمه بازگشت به بالا