مجله تندرستی

نمایان شدن یک رد پای ۱۱۳ میلیون ساله!

پس خشک شدن رودخانه‌ای در تگساس آمریکا، ردپای یک دنیناسور با قدمتی معادل ۱۱۳ میلیون سال کشفش.

به گفته ک ، م در ین ح ح به ی ک سیم ص ز ز ست ست ن ، ، آ آ ست.

این ردپاها که گمان می‌رود مربوط به گونه دایناسور «آکروکانتوسور» (Acrocanthosaurus) با وزن هفت تن و ارتفاع ۴.۵ متر است، توسط کارشناسان در پارک ایالتی «دره دایناسور» در تگزاس پیدا شد.

مق ت می که نه گ “س زیدین” (sauroposeidon) که حد ۱۸ متر و ۴۴ زن ست نیز ست.

تص یری که ن پ رس رس ه ه ست کشف ردپ ردپ ردپ ردپ ر شد که که که در.

نمایان شدن یک ردپای ۱۱۳ میلیون ساله بر اثر خشکسالی!

به گفته ب س پ تی تی بسی بسی بسی ددپ ، سه سه یز ر ر ار دهنده دهنده دهنده دهنده گ ست.

خزنده‌پایان شامل گونه‌های دایناسورهای گیاهخوار مانند دوتیکری و برانتوسور هستند که پاهای بزرگی شبیه به فیل هستند، در حالی که ددپایانی مانند تی‌رکس‌ها دارای پاهای پنجه‌دار و سه انگشتی هستند. مین در ۶۶ میلیون سال پیش رفتند.

نمایان شدن یک ردپای ۱۱۳ میلیون ساله بر اثر خشکسالی!

در ب س آمده ست: پس ز ی س،، عظیمی است که زیر زیر و در در در در تی شد.

گم می کند که ردپ ردپ در به به سه کرت ب گردد، زم منطقه ح ح دری دری ست.

س س گز ، بیش از ۰ ۰ ی ت تگز یکی ه ی ر کرده ست.

۵۸۵۸

دکمه بازگشت به بالا