مجله هنری و فرهنگ

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: تسامح از قانون باید جمع‌آوری شود

برنامه «جهان‌آرا» ساعت ۲۲ روز شنبه ۲۹ مردادماه به مناسبت هفته دولت میسبان محمدمهدی اسماعیلی، وسیر واعت و مرشاد.

مجری مه ز فرهنگ و د س پرسید: «ضعیت مر ز نه که ی گذشت ر کنیم.

اسماعیلی اظهار داشت: «روالی که وضعیت فرهنگ و هنر در دولت قبل پیدا کرده بود، به نحوی بود که فضای عمومی کار یک انفعالی را ایجاد کرده بود. داشت، متفاوت بود.ما یک گسلی داشتیم که خروجی آن باعث انفعال وسارت فرهگ و ارشاد اسلامی شده بود.»

او ادامه داد: «سیاست رسمی در کتاب، روزنامه، مطبوعات و بحث های دیگر مشخص بود اما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی توان اجرا کرد. در حالی که ما سیاست های متفاوتی داریم.در دولت جدید نگاه ما یک نگاه پدرانه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: «برای مثال برخی از فیلم‌ها اخیراً ممکن است مجوز اکران را دریافت کنند، زیرا ما نمی‌توانیم کاری کنیم که اشتباهات فاحشه‌ها دارند، به آن تخفیفات قانونی اختصاص داده شده است. در یک سال گذشته وقتی نگاه می‌کنیم به هر حال این هدف کلان تا حد زیادی در مسیر خودش پیش رفته است. »

محمدمهدی اسماعیلی در همین راستا با اشاره به سختگیری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: «ما خیلی سختگیر بودیم. من اصلاً معتقدم نیستم که باید پس‌تهای دولتی را مورد آمزون و خطا قرار داد.»

او در پاسخ به مسائل مرتبط با کاغذ بیان کرد: «در حوزه کاغذ راهبرد اصلی‌مان خودکفایی در کاغذ است. این را با صدای بلند می‌گوییم و یقه خودمان را به دست مطالبه‌گر می‌دهیم. و انشاءالله تا سال ۱۴۰۲ به بحث استقرار می‌رسیم.»

برنامه مجری در ادامه پرسید: «رویکردهای کلان وزارت ارشاد چیست؟» اسماعیلی پاسخ داد: «انفعال را چه معنی کنیم؟» با دوستانی که نافی جریان دارد وجود دارد ما کاملاً بر اساس قانون عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. به ما هم تسری پیدا می کند.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین راستا می‌گوید: «من معتقدم که بخش عمده‌ای از فرهنگ و هنر است. شخصیت های شخصیت و د خ و من من تک تک آنه کنم کنم عده عده می می می هجمه رس رس مجم ».

مجری برن در پرسش پرسش: «نگر بسی و شبکه جدی ی خ نم طرف طرف طرف د د د می کند کند می می می و. اسماعیلی پاسخ داد: «یکی از انفعالاتی در دولت قبل بوده و باعث شده است. شبکه نمایش خانگی را فرصت می‌دانم.

او ادامه داد: «قبول دارم نقد عده ای از دوستانی که امروز در حوزه نظارتی دارند، وارد می کنند. باید تبعیت کند.

محمدمهدی سم همچنین درب س مسأ م یی که ب بکنند گفت گفت: «نظ ب نه د ی ت ت حق حق حق ست».

او در آخر درباره اختلاف نظر میان ساترا، صداوسیما و وزارت ارشاد و شبکه نمایش خانگی بیان کرد: «ما و صداوسیما معتقد بر نظارت هستیم و به دنبال نهادهای اجرایی هستیم. موسعمان را اجرایی کرد.

۵۷۵۷

دکمه بازگشت به بالا