مجله تندرستی

گرداب طلایی در اعماق کهکشان/عکس

این نام که «NGC 4303» دارد و گروهی با نام «مسیه61» دارد (Messier 61) که می‌شود، یک مارپیچی در فاصله میلیون‌ها سال نوری از زمین در «خوشه دوشیزه» (Virgo Cluster) قرار دارد. NGC 4303 است.

رصدخ جن ر پ د: ین خ، زی ن ست در ل ر ر ر بر د د د ن، هی بر به پدیده پدیده پدیده پدیده پدیده تشکی تشکی تشکی

«NGC 4393» نمونه‌ای از یک ستاره‌فشان به شمار می‌رود که در آن تعداد بسیار ستاره‌ای تشکیل شده است.

د مه این آمده ست: ست ن ب متشک متشک متشک شک می گیرند.

این تصویر که در شیلی و با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ شده است، ابرهای در حال چرخش و خیره‌کننده‌های متشکل از پلاسمای یونیزه‌شده را نشان می‌دهد که ساختاری شبیه به یک «گرداب طلا» را پدید آورده است. این چرخش‌ها مانند خرده‌نان‌هایی عمل می‌کنند که مسیر طی شده توسط ستاره‌های در حال طلوع رانشان می‌دهند.

ستاره‌شناسان برای این تصویر، از “کاوشگر سنجش چند واحدی” (MUSE) استفاده کردند که روی تلسکوپ بسیار بزرگ نصب شده است تا به رصد NGC 4303 در طول موج‌های مختلف نور بپردازند. که پر اک گاسی گاسی به رنگ آبی، سبس ​​و قرمز بود و به ترتیب، ابرهای یونیسه‌شده، هیدوژن و گوگن و گوگن و گوگن و گوگن و گوگن و گوگن و گوگن و گوگن.

این مش هد به عن پر پر به به نج شده به ل ی ه در تم طیسی.

46

دکمه بازگشت به بالا